Joulukuu on solidaarisuuden, ihmisoikeuksien ja osallisuuden kuukausi

Joulukuussa vietetään useita kansainvälisiä teemapäiviä, joista monet liittyvät keskeisesti myös Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) ja kumppanijärjestöjemme kehitysyhteistyöhön Sambiassa ja Etiopiassa. Lue alta, miksi ja miten kansainvälinen yhteistyö korostaa esimerkiksi solidaarisuutta ja ihmisoikeuksia.

3.12. Kansainvälinen vammaisten päivä

Kansainvälistä vammaisten päivää (International Day of Persons with Disabilities) on vietetty jo kolmen vuosikymmenen ajan. YK:n yleissopimus vammaisten ihmisten oikeuksista hyväksyttiin vuonna 2006, ja Suomessa sopimus astui voimaan 2016. Sopimus korostaa vammaisten ihmisten yhdenvertaisuutta ja osallisuutta kaikessa päätöksenteossa.

Tänä vuonna päivän teemana on “United in action to rescue and achieve the SDGs for, with and by persons with disabilities”. Joulukuussa julkaistavan YK:n Disability and Development -raportin mukaan kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa ollaan vammaisten näkökulmasta pahasti jäljessä. Vaikka tavoitteet ottavatkin vammaiset henkilöt huomioon, ei se näy riittävästi monitoroinnissa. Vain seitsemän 169 alatavoitteesta käsittelee suoraan vammaisten osallistamista ja vain kymmenen 231 indikaattorista edellyttää nimenomaisesti vammaisia koskevien tietojen erittelyä.

Maailman yli miljardi vammaista henkilöä muodostavat yhden eniten syrjäytyneistä ihmisryhmistä, ja heistä yli 80 prosenttia asuu kehittyvissä maissa. Vammaisten henkilöiden elämää ja kehitystä vaikeuttaa suuri määrä fyysisiä, sosiaalisia ja oikeudellisia esteitä. Yleissopimus velvoittaa jäsenvaltiot takaamaan myös vammaisille henkilöille kaikki ne oikeudet, jotka on aiemmissa ihmisoikeussopimuksissa vahvistettu kaikille ihmisille kuuluviksi. Keskeisin ajatus sopimuksessa on syrjinnän kieltäminen ja tasapuolisen kohtelun takaaminen kaikilla elämänalueilla.

Kansainvälisellä yhteisöllä ja kansalaisyhteiskunnalla on merkittävä rooli vammaisten oikeuksista huolehtimisessa ja niiden toteuttamisessa. SYL tekee yhteistyötä etiopialaisten ja sambialaisten korkeakoulujen kanssa tukeakseen vammaisten opiskelijoiden koulutusta ja osallisuutta ja kasvattaakseen koulutuksen saavutettavuutta. Koulutus ja sen saavutettavuus sekä vammaisten osallistumisen kasvattaminen ovat myös yksi Suomen kehityspolitiikan ja kehitysyhteistyön viidestä päätavoitealueesta.

Lue lisää kansainvälisestä vammaisten päivästä täältä (linkki aukeaa uuteen välilehteen).

5.12. Kansainvälinen vapaaehtoisten päivä

Yli miljardi ihmistä ympäri maailman tekee vapaaehtoistyötä solidaarisuuden, ihmisyyden ja planeetan hyväksi. Joulukuun viidentenä päivänä vietetään kansainvälistä vapaaehtoisten päivää, jolloin huomioidaan ja kiitetään vapaaehtoisia heidän tekemästään tärkeästä työstä. Lisäksi juhlistamme niitä keinoja, joiden avulla vapaaehtoiset voivat omalla työllään vaikuttaa kestävän kehityksen tavoitteiden edistymiseen ja saavuttamiseen niin paikallisella, kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla.

Tänä vuonna päivän teemana on kollektiivisen toiminnan voima: if everyone did. Jos jokainen maailman kahdeksasta miljardista ihmisestä osallistuisi vapaaehtoistyöhön, olisi meillä rajattomat mahdollisuudet kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen. Vapaaehtoisuus on uusiutuva luonnonvara, jolla on valtava potentiaali ja kyky ratkaista sekä sosiaalisia, taloudellisia että ympäristöllisiä ongelmia ympäri planeetan.

SYLin kehitysyhteistyöhankkeiden toteuttamiseen osallistuu valtavan suuri joukko vapaaehtoisia sekä Suomesta, Etiopiasta että Sambiasta. Yhdessä voimme saada aikaan vaikuttavampia tuloksia.

Lue lisää kansainvälisestä vapaaehtoisten päivästä täältä (linkki aukeaa uuteen välilehteen).

10.12. Ihmisoikeuksien päivä

Ihmisoikeuksien päivää vietetään tänä vuonna jo 75. kerran. YK:n yleiskokous hyväksyi ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 10.12.1948. Ihmisoikeuksien päivän tavoitteena on juhlistaa kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa jokaiselle ihmiselle turvattuja oikeuksia. Päivän tarkoituksena on lisäksi muistuttaa oikeuksiin liittyvistä velvollisuuksista sekä jokaiselle kuuluvasta vastuusta edistää ihmisoikeuksia maailmanlaajuisesti. Ihmisoikeuksien suojelu ja niiden toteutumisen edistäminen ovat YK:n ydintehtäviä. Ihmisoikeudet ovat läpileikkaavasti läsnä kaikissa kestävän kehityksen tavoitteissa sekä rauhan ja turvallisuuden kysymyksissä.

Ihmisoikeuksien toteutuminen on myös yksi Suomen kehityspolitiikan ja kehitysyhteistyön keskeisimmistä tavoitteista. Valtion kehityspolitiikalla ja sen tukemilla kehitysyhteistyöhankkeilla pyritään vahvistamaan ihmisten kykyä tunnistaa, vaatia ja toteuttaa oikeuksiaan. Myös SYLin kehitysyhteistyössä vammaisia opiskelijoita koulutetaan tunnistamaan ja vaatimaan omien oikeuksiensa toteutumista yliopistoilla ja yhteiskunnassa.

Juhlavuoden kunniaksi on käynnistetty Human Rights 75 -aloite, joka keskittyy ihmisoikeuksien yleismaailmallisuuteen, edistymiseen ja sitoutumiseen. Vuosi huipentuu joulukuussa järjestettävään tapahtumaan, jossa tuodaan yhteen alueelliset ja kansalliset keskustelut sekä muiden tahojen suositukset ihmisoikeuksien tulevaisuudelle.

Lue lisää ihmisoikeuksien juhlavuodesta täältä (linkki aukeaa uuteen välilehteen).

20.12. Inhimillisen solidaarisuuden päivä

Ennen joulua pääsemme juhlistamaan myös inhimillistä solidaarisuutta, jonka YK:n yleiskokous on määritellyt yhdeksi universaaleimmista ja tärkeimmistä arvoista. 20.12. vietettävän teemapäivän tavoitteena on korostaa yhteyksiä erilaisten kulttuurien välillä sekä vaatia julkista keskustelua ja poliittisia lupauksia yhteisöjen välisen solidaarisuuden edistämiseksi. Päivä peräänkuuluttaa myös kunnioitusta kansainvälisiä sopimuksia kohtaan. Sekä ihmisiin että planeettaan keskittyvä Agenda 2030 -toimintaohjelma perustuu ihmisoikeuksiin ja maailmanlaajuiseen kumppanuuteen köyhyyden, nälän ja sairauksien poistamiseksi. Näin ollen sen rakennusaineita ovat etenkin globaali yhteistyö ja solidaarisuus.

Solidaarisuus on määritellyt ja ohjannut YK:n tekemää työtä sen perustamisesta lähtien. YK toi kaikki maailman ihmiset ja kansat yhteen rauhan, ihmisoikeuksien sekä sosiaalisen ja taloudellisen kehityksen edistämiseksi. Organisaatio rakennettiin sen jäsenten yhtenäisyyden ja harmonian perustuksille, ja keskinäinen solidaarisuus toimii voimana kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden ylläpitämisessä.

Inhimillisen solidaarisuuden päivä muistuttaa meitä jaetun vastuun ja yhteistoiminnan merkityksestä vastatessamme köyhyyden, nälän, sairauden ja konfliktien kaltaisiin globaaleihin haasteisiin. Se kannustaa yksilöitä, valtioita ja järjestöjä työskentelemään yhdessä oikeudenmukaisemman ja tasa-arvoisemman maailman luomiseksi kaikille ihmisille.

SYL pyrkii kehitysyhteistyöhankkeiden kautta edistämään oikeudenmukaisempaa maailmaa koulutuksen kautta, jotta kaikilla opiskelijoilla olisi samanlaiset mahdollisuudet kouluttautua.

Lue lisää inhimillisen solidaarisuuden päivästä täältä (linkki aukeaa uuteen välilehteen).

Meri Leppänen
SYLin kehitysyhteistyöasiainneuvottelukunnan jäsen

Tyvärr finns denna text bara på finska.
Unfortunately, this text is available only in Finnish.

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.