Joustavilla siirtymillä jouhevasti eteenpäin

Opiskelijajärjestöt ovat opiskelijavalintojen kynnyksellä huolissaan siirtymistä toisen ja kolmannen asteen sekä korkeakoulujen välillä. Siirtyminen lukiosta ja ammatillisista opinnoista yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin sekä korkeakoulujen välillä toteutuu heikosti.  Tämä vaikeuttaa opintojen aloittamista ja niiden sujumista.

 

Korkeakouluihin hakeutuu vuosittain 70 %  juuri valmistuneesta ikäluokasta, mutta  vain 32 % saa opiskelupaikan korkeakoulusta ensimmäisellä hakukerralla.  Toiselta asteelta korkeakouluihin siirryttäessä välivuosia voi aiheuttaa asevelvollisuus, mieluisan opiskelupaikan saamatta jääminen ja epävarmuus omasta alasta. Opiskelijavalinnoissa käytettävät kiintiöt saattavat helpottaa ongelmaa, vaikka niiden vaikutuksista ei voidakaan olla varmoja.

 

Siirtymiä tapahtuu asteelta toiselle ja sen lisäksi myös korkeakoulujen sisällä ja välillä.  Epäonnistuneesta koulutusvalinnasta ei tule rangaista opiskelijaa, vaan opiskelijan on voitava sujuvasti siirtyä itselleen sopivampaan koulutukseen.  Opiskelijoiden opiskelupolkua ei saa katkaista eikä jatko-opiskelukelpoisuutta heikentää. Opintojen keskeyttäminen johtaa tyhjäkäyntiin niin opiskelijan kuin oppilaitoksen osalta. Joustavilla siirtymillä taataan uudelleen suuntautuminen ja opintojen sujuva jatkuminen. 

 

Joustavat siirtymät niin  toiselta asteelta korkeakouluihin kuin korkeakoulujen sisällä onnistuvat hyvällä opintojen ohjauksella opiskelupolun kaikissa vaiheissa. Opiskelijoilla tulee olla riittävä tieto ja realistinen kuva koulutuksesta sekä opiskelun aikaisesta toimeentulosta, jottei vääriä valintoja tehdä koulutukseen hakeutuessa. Korkeakoulujen välillä ja niiden sisällä siirtyville tulee tarjota joustavia tapoja hakeutua uuteen koulutukseen. Vaadimme, että korkeakoulut huolehtivat tämän toteutumisesta.  

Nyt ja tulevaisuudessa tarvitaan monialaista osaamista. On huolehdittava siitä, että jokaisella on mahdollisuus itsensä kehittämiseen, elinikäiseen oppimiseen ja työmarkkinakelpoisuuden ylläpitämiseen. Koulutusjärjestelmämme pitää olla sellainen, että mahdollisimman moni pääsee koulutuksen piiriin – eri elämänvaiheissa. 

 

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Musa Jallow (SAKKI) p. 0440824221etunimi.sukunimi@sakkinet.fi

Puheenjohtaja Jari Järvenpää (SYL), p.044 906 5007, etunimi.sukunimi@syl.fi

Puheenjohtaja Tatu Koivisto (SLL), p. 0504314995etunimi.sukunimi@lukio.fi

Puheenjohtaja Kimi Merikukka (OSKU), p. 0449776356etunimi.sukunimi@osku.info

Puheenjohtaja Joonas Peltonen (SAMOK), p. 0503891000, etunimi.sukunimi@samok.fi

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.