#Kekeviikko / Mosambik: ”Jos tuhoamme nykyistä, on luotava tilalle uutta”

Osana Kestävän kehityksen viikkoa (#kekeviikko) julkaisemme useita blogisarjoja, jotka käsittelevät ilmastonmuutoksen vaikutuksia matalamman tulotason maissa sekä ilmastonmuutosta hillitseviä tekoja. Tässä blogisarjassa aiheena on Mosambik.

Tähän blogiin on koostettu kahden mosambikilaisen korkeakouluopiskelijan ajatuksia ilmastonmuutoksesta. Opiskelijoista toinen on sitä mieltä, että ilmastonmuutos johtuu luonnollisista muutoksista, joiden takana on kuitenkin ihmisten toiminta. Esimerkiksi Mosambikissa suurta tuhoa hiljattain aiheuttaneet pyörremyrskyt Idai ja Kenneth ovat hänen näkemyksensä mukaan ilmastonmuutoksen syytä. Hänen toverinsa täydentää, että käyttämämme tehtaissa valmistetut aineet edistävät ilmastonmuutosta.

Haastattelemamme opiskelijan mukaan ilmastonmuutos aiheuttaa Mosambikissa välillisesti nälkää. Viljelykset ja talot nimittäin tuhoutuvat muun muassa juuri pyörremyrskyjen vuoksi. Toinenkin opiskelija huomauttaa, että tuhot heikentävät muutenkin pyörremyrskystä kärsineiden alueiden taloudellista tilannetta.

Suuremmassa mittakaavassa ensimmäisenä haastateltu opiskelija on sitä mieltä, että jos nyt tuhotaan puita, esimerkiksi mangoja, tulisi niiden tilalle kasvattaa uusia. Se, mitä nykyisellä sukupolvella on käytössään, on edellisten sukupolvien istuttamaa ja aikaansaamaa. Myös tämän sukupolven tulisi siis pitää huolta jatkumosta.

Hän tarttuisi mielellään myös itse ilmastonmuutosta hillitseviin toimiin, mutta ei tiedä, mitä tehdä. Hänen opiskelutoverinsa jatkaa, ettei yhden ihmisen toiminta riitä, vaan kaikkien pitäisi tiedostaa paremmin toimintansa vaikutukset.

Salla Mäkelä
SYL:n kehityspolitiikan asiantuntija

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.