Kirje Pohjoismaiden ministereille ilmastotapaamiseen: Kunnianhimoa ja rohkeutta ilmastonmuutoksen torjuntaan!

Tänään Pohjoismaiden pääministerit ja ilmastoasioista vastaavat ministerit tapaavat Helsingissä. Tarkoituksena on vauhdittaa pohjoismaista yhteistyötä ja kartoittaa yhteisiä konkreettisia keinoja ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Arvoisat päättäjät,

me yliopisto-opiskelijat iloitsemme tapaamisestanne – kuten kaikesta kansainvälisestä yhteistyöstä – sillä ilmastonmuutos on globaali haaste, johon kansalliset ratkaisut eivät ole riittäviä. Toivomme teiltä rohkeutta ottaa isoja askelia kohti ilmaston lämpenemisen rajoittamista 1,5 asteeseen.

Tieteen ja tutkimuksen avulla voidaan löytää innovaatioita, jotka tukevat ilmastonmuutoksen torjumista ja hiilineutraaliustavoitteen toteutumista. Vaadimme, että kaikkien poliittisten päätösten ilmasto- ja ympäristövaikutukset tulee arvioida ja päätökset tulee tehdä tuoreimman tutkimustiedon mukaisesti. Toivomme teiltä lisäpanostuksia tutkimukseen ja tukea pohjoismaiseen korkeakouluyhteistyöhön, joka voi viedä meidät lähemmäs maailman pelastavia ratkaisuja. Erityisesti Pohjoismaiden arktisen alueen tutkimushankkeet ovat meille tärkeitä ja niitä tulee rahoittaa entistä enemmän.

Ilmastonmuutos on aikamme suurin sukupolvipoliittinen kysymys. Ilmastonmuutos tulee koskettamaan erityisesti meitä nuoria sukupolvia, jotka joudumme kantamaan tänään tehtyjen poliittisten päätösten seuraukset huomenna. Siitä syystä meidät on otettava aina mukaan löytämään kunnianhimoisia ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjuntaan!

Terveisin,

yliopisto-opiskelijat

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.