Ett brev till de nordiska ministrarna som deltar i klimatmötet: Ambition och mod att förebygga klimatförändringen!

I dag träffas de nordiska statsministrarna och ministrar som ansvarar för klimatfrågor i Helsingfors. Avsikten med mötet är att påskynda det nordiska samarbetet och kartlägga konkreta gemensamma åtgärder för att bekämpa klimatförändringen.

Kära beslutsfattare,

Vi universitetsstuderande gläder oss över ert möte, liksom vi gläder oss över allt internationellt samarbete. Klimatförändringen är en global utmaning, så lösningar på nationell nivå räcker inte. Vi hoppas att ni har mod att ta stora kliv framåt för att begränsa klimatuppvärmningen till 1,5 grader.

Med hjälp av vetenskap och forskning kan vi hitta innovationer som stöder förebyggandet av klimatförändringen och hjälper oss att uppnå målet om kolneutralitet. Vi kräver att klimat- och miljökonsekvenserna av alla politiska beslut ska utvärderas och att alla beslut ska fattas med stöd av senaste forskning.

Vi hoppas att ni ska satsa mer på forskning och stöda det nordiska högskolesamarbetet som kan föra oss närmare lösningar som kommer att rädda världen. Forskningsprojekt i Nordens arktiska områden är särskilt viktiga för oss och behöver mer finansiering.

Klimatförändringen är vår tids största generationspolitiska fråga. Klimatförändringen kommer särskilt att påverka oss yngre generationer, eftersom vi i framtiden kommer att tvingas bära följderna för de politiska beslut som fattas i dag. Därför måste vi alltid inkluderas i att hitta lösningar för att förebygga klimatförändringen!

Hälsningar,

universitetsstuderande

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.