Kohti inklusiivista opetusta Etiopiassa

Huolimatta koronapandemian pitkittymisestä SYL:n, Kynnys ry:n ja ECDD:n yhteinen Empower-hanke jatkuu Etiopiassa. Hankkeen tavoitteena on edistää ja yhdenvertaistaa vammaisten opiskelijoiden asemaa ja koulutusmahdollisuuksia.  Arviolta noin 18 prosenttia Etiopian väestöstä kärsii jostain vammasta. Vammaiset ovat myös aliedustettuna kaikilla opetusasteilla.

Kuluneen puolen vuoden aikana etiopialainen kumppanijärjestömme ECDD on keskittynyt erityisesti järjestämään yliopistojen henkilökunnalle ja opiskelijoille tarkoitettuja koulutuksia, joita ei pystytty järjestämään edellisenä vuonna koronatilanteen vuoksi. Inkluusiota edistävien koulutusten järjestäminen on tärkeää, koska pysyvän muutoksen aikaansaamiseksi vammaisiin ihmisiin kohdistuvia asenteita on muutettava. Osaltaan on myös tärkeää tarjota koulutuksia vammaisille opiskelijoille, jotta he ovat tietoisia omista oikeuksistaan ja positiivinen kehitys jatkuu yhä hankkeen päätyttyä. Vammaisille opiskelijoille suunnatut koulutukset antavat opiskelijoille myös tietoja ja taitoja omien oikeuksiensa ajamiseksi.

Vuoden 2021 ensimmäisen kuuden kuukauden tuloksia ovat muun muassa seuraavat:

  1. Tietoisuuden lisääminen yliopistojen johtoportaassa. Hankeyliopistojen johtoportaalle, henkilöstölle ja opiskelijaedustajille järjestettiin kaksipäiväinen yhdenvertaisuuden ja inkluusion parantamiseen tähtäävä DIAT-koulutus, joka herätti paljon kiinnostusta. Vaikka tilanne yliopistoilla on jo hieman parantunut, vammaiset ovat yhä marginaalisessa asemassa etiopialaisessa yhteiskunnassa. Tietoisuutta lisäävät koulutukset ovat hyvä tapa korjata puutteellisia tai vanhentuneita asenteita yliopistoilla. Tällöin voidaan myös puuttua syrjintään helpommin. Koulutuksiin osallistui yhteensä 66 osallistujaa.
  2. Opiskelijoille ja muille työntekijöille tarjotut keskustelu- ja koulutustilaisuudet. DIAT-koulutuksia järjestettiin myös muille yliopisto-opiskelijoille sekä yliopistojen turvallisuusosastolle. Ennen tilaisuutta osallistujien tietämys vammaisiin liittyvistä aiheista oli rajallista, mutta koulutukset onnistuivat herättelemään aktiivista keskustelua osallistujien ennakkoasenteista. Koulutuksissa käsiteltyjä aiheita olivat esimerkiksi esteettömyys, vammaisten naisten oikeudet sekä tasa-arvo. Yhteensä 73 opiskelijaa ja 61 turvallisuusosaston edustajaa osallistui koulutuksiin.
  3. Konkreettisten taitojen lisääminen johtamiskoulutusten avulla. Tietoisuutta lisäävien koulutusten lisäksi jokaisessa kohdeyliopistossa järjestettiin kaksipäiväinen johtamiskoulutus vammaisten opiskelijoiden yhdistysten jäsenistölle. Koulutuksiin osallistui yhteensä 45 osallistujaa. Johtamiskoulutuksen tarkoituksena oli tukea vammaisten opiskelijoiden ja heidän järjestöjensä omaa toimintaa ja kehittää tehokkaampia tapoja johtaa yhdistyksiä. Johtamiskoulutukset ovat tärkeitä, koska ne antavat opiskelijoille tietoja ja taitoja oikeuksiensa edistämiseen vielä hankkeen loppumisen jälkeenkin. Tämän lisäksi Jimmassa vammaisten opiskelijoiden etujärjestöjen johtajien sekä paikallisten vammaisten oikeuksien parissa työskentelevien kansalaisjärjestöjen kesken järjestettiin tapaaminen.
  4. Työelämään valmentavia tilaisuuksia vammaisille yliopisto-opiskelijoille. Vammaisten työllistyminen on Etiopiassa vaikeaa. Osana hanketta 60 vammaista yliopisto-opiskelijaa on tänä vuonna osallistunut erilaisiin työllistymiseen ja yrittäjyyteen valmistaviin koulutuksiin. Tärkeiksi koettuja aihealueita olivat esimerkiksi ohjeet hyvän ansioluettelon laatimiseksi ja vinkit yrittäjyydessä onnistumiseen. Koulutusten tehokkuutta mitattiin testaamalla osallistujien tietoja sekä taitoja ennen ja jälkeen koulutuksen. Testituloksista kävi ilmi, että yli 90 prosenttia osallistujista hyötyi tilaisuudesta.

SYL:n hanke toteutetaan yhteistyössä paikallisen ECDD-järjestön kanssa ja Kynnys ry:n tuella kolmessa julkisessa yliopistossa Etiopian Dillassa, Debre Berhanissa ja Jimmassa. Hanke toteutetaan vuosina 2019–2022 ja sen tavoitteena on vammaisten opiskelijoiden koulutuksen ja aseman parantaminen niin, että he voivat osallistua opetukseen, suorittaa tutkinnon ja työllistyä muiden opiskelijoiden tavoin.

Hatim Snidate
SYL:n kehitysyhteistyöasianneuvottelukunnan jäsen

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.