Mot inklusiv undervisning i Etiopien

Trots den utdragna coronapandemin fortsätter ändå FSF:s, Kynnys ry:s och ECDD:s gemensamma projekt Empower i Etiopien. Projektets mål är att främja funktionshindrade studerandes situation och utbildningsmöjligheter samt att ge dem en jämlik ställning.

Under det gångna halvåret har vår etiopiska partnerorganisation ECDD särskilt fokuserat på att ordna utbildningar för universitetens personal och studerande, vilket inte var möjligt året innan. Det är viktigt att ordna utbildningar, eftersom man måste ändra på attityderna mot personer med funktionsnedsättning om man vill åstadkomma en bestående förändring. Det är också viktigt att erbjuda utbildningar till studerande med funktionsnedsättning för att de ska vara medvetna om sina rättigheter och för att den positiva utvecklingen ska fortsätta efter projektets slut. Utbildningarna som riktas till studerande med funktionsnedsättning ger också studerandena kunskaper och färdigheter för att främja sina egna rättigheter.

Här är en del av resultaten från första halvan av 2021:

  1. Ökad medvetenhet i universitetens ledning. En två dagar lång DIAT-utbildning för att förbättra jämlikheten och inklusionen (Disability Inclusion and Awareness Training) ordnades för projektuniversitetens ledning, personal och studeranderepresentanter. Utbildningen väckte stort intresse. Fastän situationen vid universiteten redan förbättras något är personer med funktionsnedsättning fortfarande i en marginell ställning i det etiopiska samhället. Utbildningar som ökar medvetenheten är ett bra sätt att åtgärda bristfälliga eller föråldrade attityder på universiteten. Då blir det också lättare att ingripa i diskriminering. Utbildningarna hade totalt 66 deltagare.
  2. Diskussionstillfällen och utbildningsevenemang för andra studerande och anställda. DIAT-utbildningar ordnades också för andra universitetsstuderande och universitetens säkerhetsavdelning. Före evenemanget var deltagarnas kunskap om ärenden som relaterar till funktionsnedsättningar begränsad, men utbildningarna lyckades väcka en aktiv diskussion om deltagarnas förhandsinställningar. I ämnena som behandlades under utbildningarna ingick bland annat tillgänglighet, rättigheter för kvinnor med funktionsnedsättning samt jämlikhet. Totalt deltog 73 studerande och 61 representanter för säkerhetsavdelningen i utbildningarna.
  3. Ökning av konkreta färdigheter genom ledarskapsutbildningar. Förutom utbildningarna som ökade medvetenheten ordnades också en två dagar lång ledarskapsutbildning för medlemmarna i organisationer för studerande med funktionsnedsättning vid varje måluniversitet. Utbildningarna hade totalt 45 deltagare. Syftet med ledarskapsutbildningen var att stödja verksamheten som utförs av studerande med funktionsnedsättning och deras organisationer samt att utveckla effektivare sätt att leda organisationerna. Ledarskapsutbildningar är viktiga, eftersom de ger studerandena kunskaper och färdigheter i att främja sina rättigheter också efter projektets slut. I Jimma ordnade man dessutom ett möte mellan ledarna för intresseorganisationerna för studerande med funktionsnedsättning och de lokala medborgarorganisationerna som arbetar med rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
  4. Evenemang som förbereder för arbetslivet för universitetsstuderande med funktionsnedsättning. Det är svårt för personer med funktionsnedsättning att få jobb i Etiopien. Som en del av projektet har 60 universitetsstuderande med funktionsnedsättning i år deltagit i olika utbildningar som förbereder för sysselsättning och företagarskap. Ämnen som upplevdes vara viktiga var till exempel anvisningar för att skapa en bra meritförteckning och tips på att lyckas som företagare. Utbildningarnas effektivitet mättes genom att testa deltagarnas kunskaper och färdigheter före och efter utbildningen. Ur testresultaten framgick att över 90 procent av deltagarna hade nytta av evenemanget.

FSF:s projekt genomförs vid tre statliga universitet i Etiopien i samarbete med den lokala organisationen ECDD och med stöd av Tröskeln rf. Projektet genomförs under 2019–2022, och det har som mål att förbättra utbildningen och ställningen för studerande med funktionsnedsättningar så att de kan delta i undervisningen, avlägga examina och sysselsättas på samma sätt som andra studerande.

Hatim Snidate
Medlem i FSF:s delegation för utvecklingssamarbete

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.