Kohti modernia työelämää

Opiskelijat ja vastavalmistuneet ovat arvokkaita osaajia, jotka odottavat työpaikoiltaan modernia kulttuuria ja rekrytointiprosessia sekä merkityksellisiä ja innostavia tehtäviä. Korona-aikana opiskelijat on nähty ratkaisuna alan kuin alan työvoimapulaan mutta harvemmin kysytään, mitä ratkaisuja työelämä tarjoaa opiskelijoille.

Opiskelijoiden tehtävä ei ole tyytyä vähempään kuin muut. Työstä on saatava sitä vastaava palkka, ja rekrytointiprosessin kuormittavuuden on oltava kohtuullinen. Koronapandemia on muuttanut myös rekrytoinnin digitaalisia toteutuksia. Parhaimmillaan uudet tavat voivat jouhevoittaa rekrytointiprosessia, toisaalta huolta on pidettävä siitä, ettei työnhaussa velvoiteta tekemään ilmaista työtä. Hyviä tapoja selvittää hakijan potentiaali on esimerkiksi pyytää portfolio aikaisemmin kirjoitetuista teksteistä tai muista työnäytteistä. Opinnäytetöistä kertominen, viestinnälliset onnistumiset tai esimerkiksi haastattelutilanteessa annettu osaamista mittaava tehtävä ovat hyviä tapoja selvittää osaamista. Haastattelutilanteessa voidaan pyytää näyttämään luovuutta tai kekseliäisyyttä.

Sen lisäksi, että tasa-arvoinen ja yhdenvertainen työympäristö on työnantajan lakisääteinen velvollisuus, oikeudenmukainen kohtelu lisää työmotivaatiota ja työhön sitoutumista. Anonyymissä rekrytoinnissa keskiössä on osaaminen eivätkä työssä onnistumisen kannalta epärelevantit ominaisuudet, kuten nimi, sukupuoli tai naamakerroin, ole merkityksellisiä valinnan kannalta. Vähemmistöihin kohdistuva syrjintä jo hakuvaiheessa on vakava yhteiskunnallinen ongelma, jonka ratkaisemisessa työnantajien rooli on keskeinen. Mikäli työpaikalle halutaan rekrytä alan tuoreet ja tulevat rautaiset ammattilaiset, kannattaa kitkeä syrjintä pois työyhteisön kulttuurista.

Opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden panos työelämässä on valtava mahdollisuus, jos sitä osataan arvostaa ja hyödyntää oikein. Kesätyön innoittamat opinnäytetyöt, tuoreen tutkimuksen ja tiedon soveltaminen sekä uudet toimintatavat auttavat sekä opiskelijaa itseään että työpaikkaa.

Siispä, kohti modernia työelämää.

Elina Kuula
Hallituksen jäsen, koulutuspolitiikka (korkeakoulujen rahoitus, korkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen), työelämä, järjestöt ja kulttuuri

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.