Högskolestuderandenas enkät: De studerandes svaga utkomst är allmänt bekant, men bara en del partier är beredda att vidta åtgärder

I högskolestuderandenas enkät understödde riksdagspartierna enhälligt starkare finansiering av SHVS liksom även avgiftsfri utbildning för finländska studerande och studerande från EU- och EES-länder. Huvudmålet för FSF:s och SAMOK:s kampanj att höja studiepenningen delar partierna.

Finlands studentkårers förbund (FSF) och Finlands studerandekårers förbund – SAMOK frågade i februari alla registrerade partier i Finland om deras ståndpunkt i frågor som är viktiga för högskolestuderande i riksdagsvalet.

Lejonparten av partierna (Samlingspartiet, SDP, De gröna, Vänsterförbundet, KD och SFP) ställer sig positiva till en höjning av studiepenningen under nästa valperiod. Av de partier som förhöll sig negativa till en höjning (Sannfinländarna, Centern och Rörelse Nu) höll en del med om att studiepenningen är liten och att de studerande har en begränsad utkomst men de är inte beredda att höja studiepenningen. Många svar visade på en medvetenhet om att begränsningarna i den offentliga ekonomin är ett hinder för satsningar på studiestödet. En höjning av studiepenningen med 100 euro är ett av huvudmålen för SAMOK:s och FSF:s valkampanj.

– Vårt mål att höja studiepenningens belopp är ett nödrop för de studerandes utkomst. Det är verkligen oroande hur få partier som är beredda att svara på det, säger FSF:s ordförande Lotta Leinonen i sina tolkningar av svaren.

Partierna var däremot helt eniga om att utbildningen ska vara avgiftsfri för finländska studerande och studerande från EU- och EES-länder. Inget av de partier som svarade på enkäten stödde en utvidgning av terminsavgifterna från nuläget. De gröna och Vänsterförbundet vill avskaffa terminsavgifterna också för studerande från länder utanför EU och EES.

– Det är bra att avgiftsfri utbildning prioriteras av många partier. Det är en hörnsten inom den tillgängliga utbildningen, säger SAMOK:s ordförande Joonas Soukkio.

Alla partier understödde starkare finansiering av Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) för att den ska svara mot det ökade behovet av mentalvårdstjänster under nästa regeringsperiod. Partierna hade också långa motiveringar till frågorna om psykisk hälsa. De erbjöd egna lösningar på problemen med psykisk ohälsa.

– De studerandes välbefinnande har försummats alltför länge. Det kommer att ta lång tid för såren efter coronaåren att läka, så det är bra att partierna har noterat tilläggsfinansieringen till SHVS i sina svar, säger Soukkio.

Läs partiernas svar i dess helhet här.

Genomförandet av enkäten

Finlands studentkårers förbund (FSF) och Finlands studerandekårers förbund – SAMOK frågade alla registrerade partier i Finland om deras ståndpunkter i frågor som är viktiga för högskolestuderande i riksdagsvalet. Frågorna gällde de studerandes utkomst, studerandehälsovårdens tjänster, högskoleutbildningen och utvecklings- och klimatpolitiken.

Enkäten genomfördes som en del av FSF:s och SAMOK:s gemensamma riksdagsvalskampanj Studerande bort från fattigdomsgränsen, där huvudmålet är att studiepenningen ska höjas med 100 euro.

Enkäten till riksdagspartierna besvarades av Samlingspartiet, Vänsterförbundet, Finlands Socialdemokratiska Parti, Kristdemokraterna i Finland, Gröna förbundet, Rörelse Nu, Sannfinländarna, Centern i Finland och Svenska folkpartiet i Finland.

Av de små partierna svarade Finlands Kommunistiska Parti, Djurrättspartiet, Frihetsalliansen och Liberalpartiet – Frihet att välja.

Lista över frågorna:

1. Är ni för en höjning av studiepenningen under den kommande regeringsperioden?
Om inte, hur kan ni då lyfta studenterna bort från fattigdomsgränsen?
2. Tycker du att all utbildning som leder till grundexamen ska vara avgiftsfri för alla, dvs. för både finländska och utländska studerande? Om inte är du beredd att förbinda dig till det nuvarande läget, dvs. avgiftsfri utbildning för alla finländare och studerande inom EU- och EES-området?
3. Är du beredd att förbinda dig till tilläggsfinansiering av utbildningen genom höjning av basfinansieringen för att utbildningsnivåmålet ska nås?
4. Tänker ni bidra till att finansieringen av SHVS stärks så att den motsvarar det ökade servicebehovet?
Vilka andra lösningar erbjuder ni för att råda bot på problemen med psykisk ohälsa bland unga och studerande?
5. Är du beredd att främja bevarandet och återställandet av hotade ekosystem för att stoppa förlusten av biologisk mångfald fram till 2030?
6. Bör studiestödet och andra förmåner för studerande reformeras som en del av en mer omfattande reform av den sociala tryggheten?
Vad är ert partis syn på de studerandes sociala trygghet?
7. Bör internationella studerande som avlagt högskoleexamen i Finland automatiskt erbjudas permanent uppehållstillstånd?
8. Bör finansieringen av utvecklingssamarbetet ökas till 0,7 procent av BNP under nästa valperiod i linje med FN:s mål?

Mer information:

Sakari Tuomisto
Socialpolitisk sakkunnig, FSF
040 687 6353
sakari.tuomisto@syl.fi

Aleksi Niemi
Koordinator för kommunikation och lobbyverksamhet, SAMOK
045 392 9488
aleksi.niemi@samok.fi

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.