Korkeakouluyhteistyöllä edistetään Agenda 2030 -tavoitteita

Agenda 2030 -tavoitteisiin törmää usein, mutta mihin ne tarkemmin liittyivätkään tai pitivät sisällään?  

Kyseessä on YK:n vuonna 2015 laatima globaali toimintaohjelma kestävän kehityksen tavoitteista, jotka on nimensä mukaisesti tarkoitus saavuttaa vuoteen 2030 mennessä kaikissa maailman maissa. Esimerkiksi tavoite 4 kuuluu näin: “Kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet”. Muista Agenda 2030 -tavoitteista voit lukea lisää täältä

Myös SYL:n ja ECDD:n (Ethiopian Center for Disability and Development) yhteisen kehitysyhteistyöhankkeen keskiössä on koulutus, tarkemmin vammaisten korkeakouluopiskelijoiden aseman edistäminen Etiopiassa. Etiopian väestöstä noin 17,6% on vammaisia ihmisiä. Kyseessä ei siis ole tilastollisesti marginaalinen ryhmä, mutta vammaisten ihmisten oikeuksien toteutumisen kannalta voidaan puhua marginalisoidusta ryhmästä. Tie kolmannen asteen opintoihin saattaa yhä katketa konkreettisestikin esteellisiin kampuksiin tai apuvälineiden puutteisiin, mutta myös henkilökunnan ja muiden opiskelijoiden asenteisiin. 

Korkeakouluopiskelijoista puhuminen saattaa herättää kysymyksiä siitä, eikö olisi tärkeämpää keskittää resursseja peruskoulutukseen ja esimerkiksi lukutaitoon. Koska suuri osa koulutukseen liittyvästä kehitysyhteistyöstä keskittyykin juuri peruskoulutukseen, myös korkeakouluopiskelijoiden asioita on tärkeää ajaa. Peruskoulutuksen takaaminen on toki välttämätöntä, mutta yhteiskunnallisten muutosten aikaansaamiseksi erilaisten marginalisoitujen ryhmien, kuten vammaisten ja eri sukupuolta olevien, korkeakouluttaminen auttaa tiellä kohti tasa-arvoisempia yhteiskuntia. Mikä olisikaan parempi tapa edistää elinikäistä oppimista, kuin saavutettavan korkeakoulutuksen takaaminen kaikenlaisille ihmisryhmille. Edullinen ja laadukas kolmannen asteen koulutus mainitaan myös YK:n koulutusta koskevissa tavoitteissa. 

Globalisoituvassa maailmassa työllistyminen ja toimeentulo vaativat yhä enemmän myös erilaisia ammatillisia ja teknisiä valmiuksia. Näitä tavoitteita edistetään esimerkiksi tarjoamalla yrittäjyyskoulutusta siirtymässä opintojen jälkeiseen työelämään. Aiemmin hankkeen kautta tukea saaneita vammaisia opiskelijoita on päätynyt Etiopiassa esimerkiksi yliopistoon opetustehtäviin.  

Saara Pirhonen
Kehitysyhteistyöasiainneuvottelukunnan jäsen
Suomen ylioppilaskuntien liitto

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.