Koulutus on rauhantyötä

Viime viikkoina olemme kuulleet ikäviä uutisia Mosambikista. Maassa on ollut pitkään melko rauhallista, mutta vuoden 2014 vaaleista lähtien yhteenotot ovat alkaneet lisääntyä. Viimeisimpien tietojen mukaan joulukuun puolivälin jälkeen yli 6 000 ihmistä on paennut Mosambikista Malawiin. Syynä tähän ovat lisääntyneet konfliktit Mosambikin hallituksen ja opposition joukkojen välillä.

Mosambik on tullut SYL:n toimijoille tutuksi vuosina 2013–2015 toteutetun kehitysyhteistyöhankkeen myötä. Vaikka Mosambik on maailman köyhimpiä maita, monet asiat ovat muuttuneet parempaan suuntaan esimerkiksi koulutuksen saralla: peruskoulujen koulumaksut poistettiin vuonna 2002 ja 90 prosenttia lapsista aloittaa nyt peruskoulun.

Tästäkin huolimatta lasten luku- ja kirjoitustaidot ovat edelleen heikot erityisesti opettajien puutteellisen koulutuksen ja opetustarvikkeiden sekä puuttuvan infrastruktuurin vuoksi. Lisäksi kaikki vanhemmat eivät välttämättä ymmärrä koulutuksen tärkeyttä.

 

mosambik

SYL:n hankkeen tavoitteena oli parantaa lasten luku- ja kirjoitustaitoa kuudessa Mosambikin pääkaupunki Maputon alueella sijaitsevassa koulussa. Yhdessä Afortalecer-järjestön kanssa kouluille hankittiin oppikirjoja ja koulutarvikkeita sekä koulutettiin opettajia. Erityisesti opettajien koulutusta on pidetty tarpeellisena, sillä Mosambikissa ala-asteen ensimmäisten luokkien opettajien koulutus on hyvin lyhyt. Tämän lisäksi hankkeen aikana käytiin keskusteluja opiskelijoiden vanhempien kanssa, jotta he ymmärtäisivät paremmin koulutuksen lapsille ja koko yhteiskunnalle tuomia hyötyjä. Hanketyöstä saatiin paljon positiivista palautetta, ja raportoimme sen tuloksista tarkemmin keväällä.

SYL on korostanut koulutuksen merkitystä kehitysyhteistyössä myös kotimaan globaalikasvatushankkeissa: vuoden 2014 Kehitysyhteistyöviikon teemana oli Koulutus ja kehitys. Koulutuksen tarjoaminen hauraimmille valtioille on myös tärkeää rauhantyötä.

Mosambik oli pitkän sisällissodan jäljiltä raunioina, mutta vakaa tilanne on mahdollistanut alueen talouskasvun. Köyhyyden ja epätasa-arvon vähentämiseksi tarvitaan kuitenkin poliittista tahtoa, jotta talouskasvun hyödyt jakautuvat tasaisemmin maan väestölle. Tahtoa tarvitaan myös rauhan aikaansaamiseksi vaikeassakin tilanteessa – vakaat olot ja rauha ovat kehityksen välttämättömiä edellytyksiä.

Sini Suominen

Kirjoittaja on oikeustieteen opiskelija ja ensimmäisen vuoden Kehitysasiainneuvottelukunta KENKKU:n jäsen.

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.