Ylioppilasliike vaatii: Osaaminen kunniaan!

SYL:n liittokokousjulistus Hyvinkäällä 19.11.2011

Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) liittokokous haluaa nostaa suomalaisen osaamisen korkeakoulupoliittisen keskustelun keskiöön. Hallitusohjelmassa linjataan tavoitteeksi nostaa suomalaiset maailman osaavimmaksi kansaksi vuoteen 2020 mennessä. Tavoite on erinomainen, mutta sitä ei voida saavuttaa pelkällä tutkintotehtailulla. Kun esimerkiksi Etelä-Koreassa ikäluokasta korkeakoulutetaan noin 60 %, emme voi pärjätä lukumääräkilpailussa. Suomalaiset korkeakoulutetut eivät ole alojensa huippuja, koska heitä on paljon, vaan koska heidän osaamisensa on erinomaista.
Liittokokous näkee, että suomalaisen korkeakoulutuksen kehittämisen painopisteinä tulee jatkossakin olla tasa-arvoisten kouluttautumismahdollisuuksien turvaaminen sekä korkealle asetettujen osaamistavoitteiden saavuttaminen. Laadukkaat ja monipuoliset tutkinnot sekä korkeatasoinen tutkimus ovat parhaita keinoja edistää Suomen kilpailukykyä.

Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011–2016 tulee voimakkaasti esille näkemys siitä, että työmarkkinat ohjaavat koulutusmääriä. Tässä suhteessa ei pidä kuitenkaan luottaa sokeasti työmarkkinoiden ohjaukseen, mikäli tavoite osaavimmasta kansasta halutaan saavuttaa. Osaaminen luo uutta työtä ja sellaisia työpaikkoja, joita ei vielä ole olemassa. Uusista, tuoreista ideoista syntyneet työpaikat ovat aikaisemminkin nostaneet Suomen maailman kärkikastiin. Korkeakoulutus luo valmiuksia muokata työmarkkinoita, ei vain seurata ja tyydyttää sen tarpeita. Ilman monipuolista, laajaa ja laadukasta koulutusta olemme vain maailman työmarkkinaorientoitunein kansa, emme osaavin tai uutta luovin.

Suomella on erinomaisia, vielä hyödyntämättömiä mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen. Kehittämistyö edellyttää uusia toimintatapoja opetuksessa, valmiutta yhteistyöhön poliittisessa päätöksenteossa sekä resursseja ja tukea. Ennen kaikkea se vaatii innostavia opettajia, motivoituneita opiskelijoita sekä halua uudistua ja nähdä koulutuksen yhteiskunnallinen arvo, ei vain sen kustannukset. Suomalaisten nostaminen maailman osaavimmaksi kansaksi 2020 mennessä on kunnianhimoinen tavoite, jonka toteuttamisessa opiskelijaliike on vahvasti mukana.

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry

Katri Korolainen-Virkajärvi                  Matti Parpala
puheenjohtaja                                              pääsihteeri

Lisätietoja: sosiaalipoliittinen sihteeri Suvi Eriksson
Sähköpostit: etunimi.sukunimi@syl.fi

Opiskelijan paremman huomisen puolesta

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry on Suomen suurin yliopisto-opiskelijoiden etu- ja palvelujärjestö ja se edustaa noin 135 000 opiskelijaa. Järjestön tehtävänä on edistää opiskelijan kokonaisvaltaista hyvinvointia, opiskelijan asemaa yliopistoyhteisössä ja yhteiskunnassa sekä kansainvälisessä toiminnassa.

www.syl.fi
www.facebook.com/SYL.FIN
www.twitter.com/SYL_FIN

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.