Maailman kansainvälisin koulutus on EU:n tulevaisuus

EU:n tulevaisuuden suurimpia haasteita on vastata kiihtyvään kansainväliseen kilpailuun niin koulutuksessa, tutkimuksessa kuin innovaatioissa. EU:n korkeakoulutuksen suurhanke, eurooppalaiset korkeakouluverkostot, on osa EU:n kasvavaa roolia koulutuspolitiikan alalla. Hankkeen tarkoituksena on luoda Euroopasta kilpailu – ja innovaatiokykyisin koulutusalue vahvistamalla korkeakoulujen välistä yhteistyötä osaamisen jakamisen, tutkimuksen ja opiskelijakeskeisen oppimisen saralla. Opiskelijalle tämä tarkoittaa esimerkiksi mahdollisuutta hankkia tutkinto usean eri korkeakoulun koulutustarjonnan yhdistelmällä. Hankkeeseen osallistuu myös Suomesta ensimmäisen hakukierroksen jälkeen neljä yliopistoa. 

SYL on korkeakouluverkosto-hankkeen alusta saakka ollut kriittinen Euroopan komission ehdotuksesta, että rahoitus hankkeeseen on osoitettu kansainvälistä liikkuvuutta tukevan  Erasmus+-ohjelman budjetista. Itse hankkeeseen suhtaudumme varovaisen positiivisesti, mutta rahoituskysymyksen lisäksi korostamme tarvetta vahvemmalle opiskelijoiden roolille niin hankkeessa mukana olevissa korkeakouluissa kuin EU-tasolla. Vaikuttamistyömme on edennyt vahvasti ja suomalaiset europarlamentaarikot ovat ottaneet viestimme hankkeen rahoituksen siirtämisestä pois Erasmus+-budjetin alta vastaan positiivisesti. Tavoitteemme ovat kunnianhimoisia ja ne tunnetaan niin parlamentissa kuin komissiossa. 

Vastavalittu Euroopan komissio on sitoutunut kolminkertaistamaan EU:n menestyneimmän ohjelman, Erasmus+:n, budjetin. Jäsenmaiden, mukaan lukien Suomen, kanta budjetin kasvattamiseen on sen tuplaaminen. Erasmus+-budjetti tulee näin ollen vähintään kaksinkertaistumaan tulevassa monivuotisessa rahoituskehyksessä (MFF). Tämä on hieno kehityskulku, joka mahdollistaa useampien opiskelijoiden kansainvälisen liikkuvuuden ja koulutuksen hankkimisen. Nyt Suomen puheenjohtajuuskaudellakin valmistelussa ollut rahoituskehys saataneen loppuun vuoden 2020 loppuun mennessä. 

Erasmus+ – budjetin kasvaessa on huomioitava EU:n käyttämän vallan kasvu koulutuspolitiikassa. Merkittävä rahoituksen lisääminen tarkoittaa aina isompaa “porkkanaa” korkeakouluille kehittyä komission toivomaan suuntaan, vaikka EU:lla ei virallista toimivaltaa koulutuspolitiikassa ole. Koulutus on kansainvälistymässä kiihtyvää tahtia muiden yhteiskunnan sektoreiden kanssa ja tässä kehityksessä etujärjestöjen tulee olla hereillä sekä aktiivisesti vaikuttamassa jäsentensä edun mukaisesti.

Roope Tukia

Hallituksen jäsen, SYL

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.