Malttia asumistuesta leikkaamiseen

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) vastustaa opiskelijoiden asumisen tuen heikentämistä ja vaatii hallitukselta harkintaa hallitusohjelmaan kirjattujen 363 miljoonan euron asumistuen leikkausten toteutukseen. SYL näkee erityisesti asumistuen enimmäistasoa heikentävät leikkaukset haitallisina pienituloisten opiskelijoiden toimeentulolle.

Hallitusohjelmassa asumistukeen kaavaillaan perusomavastuun korottamista, asumismenojen korvaussuhteen laskemista, 300 euron ansiotulovähennyksen poistoa sekä kuntaryhmien yhdistämistä. Nämä muutokset asumistukeen leikkaisivat helsinkiläiseltä yksin asuvalta pienituloiselta opiskelijalta 70 euroa ja muussa kaupungissa asuvalta opiskelijalta 45–56 euroa kuukaudessa. Kohtuullisia palkkatuloja saavalle opiskelijalle leikkaukset voivat olla jopa 180 euron suuruusluokkaa.

Asumistuki muodostaa merkittävän osan opiskelijoiden toimeentulosta. SYL arvioi, että opiskelijoiden toimeentulosta leikkaaminen tällä tavoin heikentää täysipäiväisen opiskelun mahdollisuuksia, kasvattaa opiskelijoiden painavaa velkataakkaa entisestään ja ajaa opiskelijoita työntekoon opintojen kustannuksella.

”70 euroa on paljon rahaa opiskelijalle! Samalla kun asumistukea leikataan, opintorahan taso ei kasva. Asumismenojen noustessa tulee tehdä oikeudenmukaisia päätöksiä asumistuen kehittämisestä”, SYLin sosiaalipolitiikasta vastaava hallituksen jäsen Jenny Kasongo tuskailee.

SYL vaatii, että hallitus etsii keinot välttää erityisesti ne leikkaukset, jotka heikentävät pienituloisten opiskelijoiden asumistuen maksimitasoa. Näitä leikkauksia ovat hallitusohjelmaan kirjatut omavastuuosuuden kasvattaminen 20:stä 30 prosenttiin ja kuntaryhmän 1 lakkauttaminen.

Asumistuen uudistuksessa tulee tarkastella opiskelijoiden sosiaalitukia kokonaisvaltaisesti sekä tehdä kattavat vaikutusarviot uudistusten vaikutuksista. SYL muistuttaa, että asumistukeen liittyvien leikkausten lisäksi hallitusohjelmaan on kirjattu myös opintotuen kokonaisuudistuksen toteuttaminen ja opiskelijoiden erillisen asumisen tuen selvittäminen. Käytännössä koko opiskelijoiden sosiaaliturvan tulevaisuus on avoinna. Uudistusten tekeminen ilman malttia ja harkintaa voisi johtaa odottamattomiin seurauksiin.

Lisätietoja:

Lotta Leinonen
Hallituksen puheenjohtaja
044 906 5004
lotta.leinonen@syl.fi

Jenny Kasongo
Hallituksen jäsen
044 906 5007
jenny.kasongo@syl.fi

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.