Miksi ilmastonmuutos koskettaa myös opiskelijaliikettä ja mitä teemme sen ratkaisemiseksi?

Ilmastonmuutos on aikamme suurin uhka. Maapallon radikaali lämpeneminen tulee tuoreimpien ennusteiden mukaan tapahtumaan nykyisen opiskelijasukupolven elinaikana. Mikäli toimia tämän pysäyttämiseksi ei tehdä nyt, tulee ilmastonmuutos vaikuttamaan todella merkittävästi myös suomalaisten elämään jo lähitulevaisuudessa. Vuoden 2018 nuorisobarometrin mukaan 67 % suomalaisista nuorista kokee epävarmuutta ja turvattomuutta ilmastonmuutoksen vuoksi. Ilmastonmuutos on siis sukupolvipolitiikan keskeisin kysymys – ilman sen ratkaisemista tai vähintäänkin hillitsemistä ei tulevien opiskelijasukupolvien muullakaan edunvalvonnalla juuri ole väliä. Näistä syistä ilmasto oli myös kevään eduskuntavaaleissa perustellusti yksi korkeakouluopiskelijoiden vaalikampanjan kolmesta kärkiteemoista.

Vaikka vaaleissa määritellään vaalikauden poliittista suuntaa tulee ilmastonmuutoksesta kuitenkin puhua myös vaalien välillä. Tekoja sen estämiseksi tulee tehdä jatkuvasti ja yhä enemmän. Tämän vuoksi myös SYL:n globaalikasvatuksen teemana on tänä vuonna ilmasto. 

SYL:n ja ylioppilaskuntien yhteinen Opiskelijat vastuullisen maailman rakentajina – niminen globaalikasvatushanke starttaa 27.9. kuudessa eri ylioppilaskunnassa (eli Helsingissä, Joensuussa, Jyväskylässä Kuopiossa, Oulussa, Rovaniemellä sekä Turussa). Hanke on käytännössä samanlainen kuin menneiltä vuosilta tutut keke-viikot, joita vietetään eri aikoihin eri paikkakunnilla lokakuun aikana. Viikkojen aikana  tullaan järjestämään monenlaista ohjelmaa, esimerkiksi työpajoja, elokuvailtoja, seminaareja sekä ruokaan ja ruuantuotantoon liittyviä tilaisuuksia. Tarkemmat paikkakuntakohtaiset tiedot löydät osoitteesta https://www.facebook.com/events/465194367536924/ . Lisäksi hanke tulee näkymään sosiaalisessa mediassa aihetunnisteen #kekeviikko kautta.

Hankkeen tarkoituksena on kasvattaa opiskelijoiden tietoisuutta siitä, että vaikka Suomessa ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat toistaiseksi vähäisiä, vaikuttaa ilmaston lämpeneminen jo nyt miljoonien ihmisten arkeen ja elämän edellytyksiin. Ilmastonmuutos iskee koviten matalan tulotason maihin – eli juuri niihin, jotka ilmastonmuutosta globaalisti ovat kaikkein vähiten olleet aiheuttamassa. Ja toisaalta juuri niihin, joilla on vähiten mahdollisuuksia sopeutua ilmastonmuutoksen aiheuttamiin uusiin olosuhteisiin ja haasteisiin. Ilmastonmuutos siis syventää entisestään globaalia eriarvoisuutta. SYL on määrittänyt yhdeksi järjestön arvoksi yhdenvertaisuuden ja sen puolustamisen ja siihen myös tämä hanke kytkeytyy globaalissa mittakaavassa.

Hankkeen tarkoituksena ei ole kuitenkaan pelkkä tietoisuuden lisääminen. Tavoitteena on, että opiskelijat saavat myös konkreettisia keinoja ja työkaluja, joiden avulla juuri he voivat vaikuttaa ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi. Tiedon lisääntyminen lisää myös opiskelijoiden mahdollisuuksia vaikuttaa elinkelpoisen maailman puolesta. Kenties näin lievittyy samalla hieman myös ilmastonmuutoksen aiheuttama ahdistus. Samalla SYL ja ylioppilaskunnat toteuttavat tärkeää velvoitettaan kasvattaa opiskelijoista aktiivisia, valveutuneita ja kriittisiä kansalaisia. 

Titta Hiltunen

SYL:n hallituksen jäsen

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.