Varför angår klimatförändringen också studentrörelsen och vad gör vi för att motverka den?

Klimatförändringen är det största hotet i vår tid. En radikal uppvärmning av jorden kommer enligt de färskaste undersökningarna att ske under den nuvarande studentgenerationens livstid. Om inga åtgärder vidtas för att stoppa klimatförändringen nu, kommer den mycket påtagligt att påverka finländarnas liv redan inom en nära framtid. Enligt ungdomsbarometern 2018 känner 67 % av de finländska ungdomarna osäkerhet och otrygghet på grund av klimatförändringen. Klimatförändringen är därmed den mest centrala frågan i generationspolitiken – om problemet inte kan lösas eller åtminstone mildras, spelar de kommande studentgenerationernas övriga intressebevakning knappast någon roll. Därför var klimatet också i vårens riksdagsval på motiverad grund ett av tre huvudteman i högskolestudenternas valkampanj.

Även om man i val fastställer valperiodens politiska riktning ska man diskutera klimatförändringen också mellan valen. Åtgärder för att motverka klimatförändringen ska vidtas kontinuerligt och allt mer. På grund av detta är klimatet temat för FSF:s globala fostran i år.

FSF:s och studentkårernas gemensamma projekt inom global fostran Studerande bygger en ansvarsfull värld (Opiskelijat vastuullisen maailman rakentajina) startar den 27 september vid sex studentkårer (dvs. i Helsingfors, Joensuu, Jyväskylä, Kuopio, Uleåborg, Rovaniemi och Åbo). Projektet är i praktiken likadant som under de bekanta hållbarhetsveckorna under tidigare år, och pågår vid olika tidpunkter på olika orter under oktober. Under veckorna ordnas mångahanda program, till exempel workshops, filmkvällar, seminarier samt evenemang kring temat mat och matproduktion. Mer detaljerad och ortsspecifik information finns på adressen https://www.facebook.com/events/465194367536924/. Dessutom kommer projektet att synas i de sociala medierna.

Syftet med projektet är att öka studenternas medvetenhet om att effekterna av klimatförändringen i Finland än så länge har varit små, men uppvärmningen av klimatet påverkar redan miljontals människors vardag och levnadsförutsättningar. Klimatförändringen slår hårdast mot de länder där inkomstnivån är låg – alltså just de länder som allra minst har orsakat den globala klimatförändringen. Och samtidigt drabbas just dessa länder, som har de minsta möjligheterna att anpassa sig till de nya omständigheter och utmaningar som klimatförändringen förorsakar. Klimatförändringen förvärrar alltså ytterligare den globala ojämlikheten. FSF har fastställt att ett av organisationens värden är likvärdighet och att försvara denna. Projektet har också ett samband med den globala likvärdigheten.

Syftet med projektet är emellertid inte att enbart öka medvetenheten. Målet är också att studenterna får konkreta metoder och verktyg, med vilka de kan motverka klimatförändringen. Ökad kunskap ger också studenterna möjligheter att verka för en livsduglig värld. Kanske minskar också den ångest som beror på klimatförändringen. Samtidigt verkställer FSF och studentkårerna sin viktiga skyldighet att fostra studenterna till aktiva, upplysta och kritiska medborgare.

Titta Hiltunen
Styrelsemedlem i FSF

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.