Miksi tukea korkeakouluopiskelijoita Etiopiassa?

SYL ja ECDD toteuttavat Kynnys ry:n tuella Etiopiassa kehitysyhteistyöhankeen, jonka tarkoituksena on taata vammaisille yhdenvertaiset mahdollisuudet opiskella Etiopian korkeakouluissa. Moni kysyy, miksi tukea korkeakouluopiskelijoita, kun köyhiä ja syrjittyjä on muutenkin niin paljon.

Suomalaisesta näkökulmasta ei olekaan helppo ymmärtää, miten haastavassa asemassa monet vammaiset Etiopiassa ovat. Suomessa korkeakoulujen tilat ovat pääosin esteettömiä ja vammaiset saavat terveydenhuollon tai kunnan kautta monia tarvitsemiaan apuvälineitä ja palveluja. Vaikka Suomessakin vammaiset ovat edelleen haavoittuvassa asemassa esimerkiksi kohtaamansa syrjinnän vuoksi, on heillä silti Etiopiassa monin verroin vaikeammat olosuhteet esimerkiksi puuttuvien esteettömyysjärjestelyjen vuoksi.

Etiopia-hankkeen koordinaattori Yohannes Teklay
Etiopia-hankkeen koordinaattori Yohannes Teklay

Monet etiopialaiset – jopa monen vammaisen vanhemmat – ajattelevat, etteivät vammaiset henkilöt kykene koskaan tekemään töitä, vaan heidän tulisi elää lopun elämänsä hyväntekeväisyyden varassa. Se ei kuitenkaan ole totta, sillä esimerkiksi sokeus ei vaikuta henkilön älykkyyteen, vaikka se vaikuttaakin hänen mahdollisuuksiinsa oppia lukemalla tavallisia kirjoja. Etiopiassa hanketta koordinoiva Yohannes Teklay kuvaakin, että kun vammainen opiskelija pääsee opiskelemaan, se on hänelle myös polku oman elannon hankkimiseen ja mahdollisuus parantaa omaa tulevaisuutta.

Myös se, että muut opiskelijat ymmärtävät vammaisuutta paremmin, on Teklayn mukaan keskeistä. Näin vammaiset opiskelijat pääsevät paremmin osaksi yhteiskuntaa, eivätkä enää jää kaiken toiminnan ulkopuolelle. Osallistuminen ja hyväksyvä ilmapiiri on myös omiaan parantamaan opiskelijoiden itsetuntoa.

 

Salla Mäkelä

kehityspolitiikan asiantuntija

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.