Varför ska vi stöda högskolestuderande i Etiopien?

Med stöd av Tröskeln rf genomför FSF och ECDD (Ethiopian Center for Disability and Development) ett utvecklingssamarbetsprojekt i Etiopien i syfte att trygga jämlika möjligheter för personer med funktionsnedsättningar att studera i Etiopiens högskolor. Många frågar varför vi ska stöda högskolestuderande då det finns så många andra fattiga och diskriminerade människor.

Ur finländskt perspektiv är det inte lätt att förstå hur utmanande situationen är för många personer med funktionsnedsättningar i Etiopien. I Finland är högskolornas lokaler i huvudsak tillgängliga och personer med funktionsnedsättningar får tillgång till många hjälpmedel och tjänster de behöver genom hälso- och sjukvården eller kommunen. Fast personer med funktionsnedsättningar fortfarande är i en sårbar ställning i Finland till exempel på grund av den diskriminering de utsätts för, så har personer med funktionsnedsättningar som bor i Etiopien ändå betydligt svårare förhållanden till exempel på grund av bristfälliga tillgänglighetsarrangemang.

Yohannes Teklay koordinerar projektet i Etiopien
Yohannes Teklay koordinerar projektet i Etiopien

Många etiopier – till och med många föräldrar till barn med funktionsnedsättningar – tänker att dessa personer aldrig kommer att kunna arbeta, utan att de borde leva på välgörenhet resten av livet. Det är ändå inte sant, eftersom till exempel blindhet inte påverkar en persons intelligens, fast den påverkar hens möjligheter att lära sig genom att läsa vanliga böcker. Yohannes Teklay, som koordinerar projektet i Etiopien, berättar att när en studerande med funktionsnedsättning får börja studera utgör det också en väg för den här personen till att försörja sig själv och en möjlighet att förbättra sin framtid.

Enligt Teklay är det också viktigt att andra studerande förstår funktionsnedsättningar bättre. Det här hjälper studerande med funktionsnedsättningar att bli en del av samhället så att de inte lämnas utanför all verksamhet. Deltagande och en accepterande atmosfär förbättrar också studerandenas självförtroende.

 

Salla Mäkelä

Utvecklingspolitisk sakkunnig

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.