Nuorten kukkaro on jätettävä tulevassa eläkeuudistuksessa rauhaan

Suomalainen työeläkejärjestelmä perustuu luottamukseen siitä, että työssäkäyvät kykenevät maksamaan nykyisten eläkeläisten eläkkeet. Maksuvastuun vastineeksi he tulevat aikanaan itse hyötymään järjestelmästä siirtyessään työelämästä ansaituille eläkepäiville.

Hallitusohjelman käynnistämä uusi eläkeuudistus tullaan neuvottelemaan kolmikantaisesti aikapaineen saattelemana. Takarajaksi miljardisäästön löytämiselle ja eläkejärjestelmän pidemmän aikavälin vakauttamiselle on asetettu tammikuu 2025, minkä jälkeen Orpon hallitus on sitoutunut tekemään tarvittavat toimenpiteet uudistuksen toteuttamiseksi.

Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL on huolissaan eläkejärjestelmän sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuudesta. Kestävämpää järjestelmää ei ylioppilasliikkeen mukaan voida rakentaa aina vain nuorten sukupolvien kustannuksella.

“Vaikka uudistuksen aikataulu onkin tiukka, ei kiireessä saa hätiköidä. Eläkejärjestelmää tulee uudistuksen yhteydessä kehittää sellaiseksi, että se kohtelee eri sukupolvia yhdenvertaisemmin”, linjaa SYLin puheenjohtaja Lotta Leinonen.

SYLin mukaan eläkeuudistuksen yhteydessä on varmistettava, ettei nuorten luottamus järjestelmän oikeudenmukaisuutta ja omia eläkkeitään kohtaan horju.

“Eläkejärjestelmän on oltava vakaalla ja kestävällä pohjalla, ja uudistus tulee toteuttaa ilman maksajien taakan kasvattamista. Luottamusta lisäisi parhaiten se, ettei jokaisen eläkeuudistuksen yhteydessä tehdä vain nuorempiin sukupolviin kohdistuvia heikennyksiä”, Leinonen toteaa.

Esimerkiksi korkeakoulututkinnosta kertyvä pieni lisäeläke kannustaa kouluttautumaan opiskeluvuosien tulomenetyksestä huolimatta. Kertymän poistaminen heikentäisi entisestään korkeakoulututkinnon suorittamisen kannusteita, mikä on vahvasti ristiriidassa korkeakoulutusasteen nostotavoitteiden kanssa. Myöskään yleisiä eläkemaksuja ei tulisi uudistuksessa korottaa.

Luottamusta ja jatkuvuutta eläkejärjestelmään pyritään tukemaan myös osittaisella rahastoinnilla, jossa osa eläkemaksuista sijoitetaan huonompien aikojen varalle. Vaikka rahastoitua eläkevarallisuutta onkin kertynyt, ovat myös työeläkkeisiin liittyvät eläkevastuut kasvaneet huimaa tahtia.

“On tärkeää huomata eläkejärjestelmämme tulevaisuuden olevan rahastoinnista huolimatta työssäkäyvien sukupolvien harteilla. Kaikki tuntuvatkin laskevan sen varaan, että työikäisiä ja -kykyisiä maksajia on riittävästi kuittaamassa yli 800 miljardiin euroon kasvaneita eläkevastuita”, summaa SYLin eläkeasioista vastaava hallituksen jäsen Roosa Grönberg.

SYLin mukaan rahastointia onkin kehitettävä entisestään, jotta sillä voidaan tukea nuorempia sukupolvia ja eläkejärjestelmän pitkän aikavälin kestävyyttä.

 

Lisätietoja:

Lotta Leinonen
Hallituksen puheenjohtaja
044 906 5004
lotta.leinonen@syl.fi

Roosa Grönberg
Hallituksen jäsen
044 906 5001
roosa.gronberg@syl.fi

Henri Kontkin
Sosiaalipoliittinen asiantuntija
040 413 4411
henri.kontkin@syl.fi

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.