Opintotuen kokonaisuudistus tulee – oletko valmis?

Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt opintotuen kokonaisuudistuksen asettamalla opintotuen kokonaisuudistuksen valmistelua varten työryhmän ja seurantaryhmän. Työryhmä arvioi vuoden 2024 aikana opintotuen nykytilaa sekä laatii ministeriölle ehdotuksia opintotuen kokonaisuudistuksen valmistelua varten. SYL on nimennyt jäsenen seurantatyöryhmään, joka ottaa kantaa työryhmän ehdotuksiin.

Opintotukea on kuvataan usein tilkkutäkiksi – syystäkin. Vuosien varrella opintotukea on leikattu, liimattu ja korjattu, jonka lopputuloksena on monimutkainen ja rikkonainen järjestelmä. Siksi onkin korkea aika, että opintotukea tarkastellaan kokonaisuutena ja uudistetaan opiskelijoiden tarpeita vastaavaksi.

SYL näkee, että seuraavat askeleet on otettava alkaneessa uudistuksessa:

Opiskelijan toimeentulo on turvattava

Opintotuen tarkoitus on mahdollistaa täysipäiväinen opiskelu. Opintorahan taso on auttamatta jäljessä ja sen tasoa on korotettava huomattavasti. Opintolainan kannan kasvaessa opiskelijoiden velkaantumista voidaan suoraan ehkäistä vain opintorahan tasokorotuksella. Lisäksi SYL näkee, että opintotuen kaikkien euromääräisten elementtien tulee olla sidoksissa siihen sopivaan indeksiin. Näin ei esimerkiksi ole huoltajakorotuksen tai vanhempien tulorajojen suhteen.

Opiskelijan etuuksien keston tulee riittää koko opintoajalle

Opintotuen tutkintokohtaisten tukikuukausien määrään on vähennetty voimakkaasti vuosien 2014 ja 2017 opintotukiuudistuksissa. Joka vuosi tuhansilla korkeakouluopiskelijoilla tuki loppuu kesken ennen valmistumista. Kyseiset opiskelijat ovat jo opintojensa loppuvaiheessa, sillä jokaista tukikuukautta kohden opiskelija on suorittanut 5 opintopistettä – siksi riittävät tukikuukaudet tukevat myös koulutustason nostoa.

Yliopisto-opinnoissa opintotukikuukaudet on jaoteltu erikseen kandidaatin ja maisterin tutkinnoille. Tämä johtaa tarpeettomiin opintotuen katkoksiin, sillä käytännössä opinnot jatkuvat useimmiten suoraan katkoksetta ja vaikeuttavat opintojen jatkamista.

Tällä hetkellä harkinnanvaraisia lisätukikuukausia on mahdollista saada vain erittäin painavan syyn perusteella ja opintojen viivästymisellä ja kyseisellä syyllä tulee olla ajallinen yhteys. On kuitenkin huomioitava, että myös opiskelijoilla elämäntilanteet voivat päästä yllättämään ja niiden vaikutukset voivat näkyä vasta jälkikäteen.

Siksi SYL näkee, että opintotuen tukikuukausien määrä tulee nostaa 54 tukikuukauteen, kaksiportaisuudesta on luovuttava sekä harkinnanvaraisten tukikuukausien ehtoja on kevennettävä.

Opiskelijoiden velkaantumista vähennetään ja lainan turvallisuus varmistetaan

Opintolainakanta on noussut muutamassa vuodessa 6,2 miljardiin euroon ja opiskelijoiden velkaantuminen on kasvanut huolestuttavasti. Siksi myös opintolainan turvallisuutta ja toimivuutta on edistettävä. SYL näkee, että tähän sopivia keinoja ovat valtion tajoaman opintolainan korkosuoja sekä korkoavustusten ehtojen keventäminen.

Opintolainahyvitystä on myös kehitettävä toimivammaksi. Hyvityksen määräaikaan liittyy monia epäkohtia, jotka korjaamalla opintolainahyvityksen toimivuutta opintolainakantaa hillitsevänä mekanismina voidaan vahvistaa. Lisäksi on pohdittava opintolainahyvityksen porrastamista sekä vuosittaisen opintolainahyvityksen käyttöönottoa. SYL tulee myöhemmin avaamaan tarkemmin näitä kehitettyjä malleja.

Yleisiä korjauksia

Lisäksi opiskelijoiden etuuksissa on muita ongelmia, joita tulisi korjata. Tällä hetkellä esimerkiksi opintotuen takautuva hakeminen ei ole mahdollista. Lisäksi SYL näkee, että esimerkiksi 20 opintopisteen vähimmäissuoritusrajasta on luovuttava ja lakkautuksen jälkeen opintotuen piiriin palaamista on helpotettava.

Hyvin toteutettu uudistus voi auttaa monen opiskelijan elämää, ettei opiskelijan tarvitse opintojensa lisäksi murehtia toimeentulostaan. Toimiva opintotukijärjestelmä mahdollistaa hyvinvoivan ja turvallisen opiskelijaelämän. Tämä on pidettävä mielessä koko opintotuen uudistamisen prosessin ajan.

Sonja Naalisvaara
Sosiaalipolitiikan asiantuntija (toimeentulo, asuminen)

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.