Opintotukea ei ole tarkoitettu jatkuvaan oppimiseen

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) vastustaa aikuiskoulutustuen korvaamista opintotukeen tai lainaan perustuvalla mallilla. Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman jatkuvan oppimisen työryhmä on valmistellut alustavia ehdotuksia jatkuvan oppimisen tueksi pian päättyvän aikuiskoulutustuen seurauksena. Yksi työryhmään tuoduista ehdotuksista on luoda lainaperusteinen malli, joka myönnettäisiin opintojen ajalle opintolainan valtiontakauksen muodossa. Työryhmään on myös tuotu ehdotus kehittää opintotukea niin, että tuen tulorajoja korotetaan ja kestoa pidennetään kymmenellä kuukaudella ikä- ja työehdot täyttäneille.

SYL näkee, ettei nykyinen opintotuen malli sovi rakenteiltaan tai tasoltaan työuran aikaisen jatkuvan oppimisen tukemiseen. Opintotuki ei matalan tasonsa vuoksi sovellu tukemaan siirtymistä täysipäiväisestä työnteosta opintojen pariin. Opintotukea ei myöskään ole saatavilla avoimen yliopiston opintoihin, mikä rajaa sen käyttöä muussa kuin tutkintoon johtavassa koulutuksessa.

”Opintotuen tarkoitus on mahdollistaa päätoiminen opiskelu. Esitys muuttaisi perustavanlaatuisesti opintotuen tarkoitusta aivan väärään suuntaan”, SYLin puheenjohtaja Akseli Tiitta toteaa.

Nykyinen aikuiskoulutustuki on työntekijöiden ja työnantajien yhdessä maksama, eikä SYL pidä realistisena, että aikuiskoulutustuen 30 000 saajaa siirrettäisiin valtion budjetista tulevan opintotuen piiriin. Tämänhetkinen ehdotus edustaa täyskäännöstä pitkäaikaiseen konsensukseen, jonka mukaan työnantajien ja työntekijöiden tulisi valtion ohella osallistua jatkuvan oppimisen rahoittamiseen.

SYL ei myöskään kannata lainaperusteista mallia. Uudistuksen yhtenä tavoitteena on tukea aliedustettujen ryhmien osallistumista koulutukseen ja koulutustason nostoa. Lainapainotteinen malli veisi tätä aivan väärään suuntaan, sillä ei kannusta matalapalkka-alalla työskenteleviä tai muita aliedustettuja ryhmiä kouluttautumaan pidemmälle.

”Opintolaina kanta on noussut jo 6,2 miljardiin euroon ja opiskelijat valmistuvat jo nyt syvästi velkaantuneina. Alan vaihtamiselle luodaan vain entisestään lisää kynnyksiä, mikäli tässä päädytään lainaperusteiseen malliin”, SYLin hallituksen jäsen Aino Halinen huomauttaa.

”Viimeisten vuosien aikana on tehty suuri työ jatkuvan oppimisen järjestelmän rakentamiseksi. Nyt hallitus purkaa jo olemassa olevia rakenteita ilman varmuutta siitä, että tilalle tulee uusia toimivampia ratkaisuja. Tilanne on nurinkurinen, sillä tarve osaamisen päivittämiselle vain kasvaa tulevaisuuden työelämässä”, Tiitta peräänkuuluttaa.

Lisätietoa:

Aino Halinen
Hallituksen jäsen, SYL (sosiaalipolitiikka)
044 906 5007
aino.halinen@syl.fi

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.