Opiskelija-asumisen tulevaisuuden tarpeet – joustavampaa sääntelyä ja tehokasta tukea

Asuntopolitiikan merkitys tulee olemaan entistä keskeisempi tänä päivänä ja tulevaisuudessa, kun talouden tuotantorakenne muuttuu vauhdilla sekä kaupungistuminen maailmanlaajuisena trendinä edistyy. Monen suomalaisen syrjäytyminen työelämästä voidaan estää mahdollistamalla muuttaminen toiselle paikkakunnalle töiden ja opintojen perässä. Tämä edellyttää, että asuntoja voidaan tulevaisuudessa joustavasti rakentaa sinne, missä niille on kysyntää.

Tehokas tapa monipuolisen ja tasa-arvoisen kaupunkirakenteen saavuttamiseksi, kasvukeskusten asuntopulan helpottamiseksi sekä vuokra-asuntojen kohdentamiseksi kaikkein pienituloisimmille tarvitsijoille on tukea erityisryhmien asuntotuotantoa. Esimerkiksi vuonna 2016 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) kohdensi opiskelija-asuntojen uudistuotantoon ja perusparannukseen vain 15,8 miljoonaa euroa. Näillä avustuksilla uudisrakennetaan tai peruskorjataan yhteensä jopa 2113 opiskelija-asuntoa. Määrältään pienellä opiskelija-asuntojen investointiavustuksen osuudella saadaan jo tällä hetkellä tehokkaasti uusia opiskelijakoteja. Tukea kannattaa tulevaisuudessa kohdentaa entistä enemmän sinne missä tuen käyttö on tehokasta ja kohdentuu varmasti oikein.

Opiskelijoiden asunnontarve keskittyy tunnetusti kasvukeskuksiin, joissa suurin osa korkeakouluista sijaitsee (kuva 1). Opiskelijat kilpailevat näin siis suurelta osin muiden pienituloisten kanssa samoista asunnoista kasvukeskuksissa, sillä kasvukeskuksissa opiskelija-asunnossa asuu vain joka viides ja maanlaajuisesti noin joka neljäs kaikista korkeakouluopiskelijoista. Kilpailu kohtuuhintaisista asunnoista heikentää kaikkien pienituloisten mahdollisuutta muuttaa kasvukeskuksiin, mikä hidastaa näiden alueiden kehittymistä ja talouskasvua.

(kuva 1)

Lisäksi kallis asuminen on myös merkittävin syy opiskelijoiden kasvavaan pientuloisuuteen. (Lähde) Opiskelijoiden kuukausittaisten asumismenojen keskiarvo on reilusti yli puolet keskimääräisistä tuloista. Suomalaisten lähtökohtaisesti pienituloisten opiskelijoiden tuloista menee Euroopan laajuisesti tarkasteltuna verrattain suuri osa asumiseen: ainoastaan Ranskassa asumisen kuluihin opiskelijalla menee suhteessa enemmän rahaa kuin Suomessa. Tästä näkökulmasta opiskelija-asumisen edistämisellä on myös merkittävä sosiaalipoliittinen tehtävä.

Opiskelijoiden asumista voi edistää myös joustavammalla sääntelyllä. Luovalla asuntosuunnittelulla on toteutettu monia uudenlaisia asuntokokeiluja. Luovuutta vaativat esimerkiksi tyhjien toimisto- ja tehdaskiinteistöjen muutostyöt asumiskäyttöön sekä vähemmän kysyttyjen soluasuntojen muuttaminen esimerkiksi hyvin paljon kysytyiksi pieniksi yksiöiksi opiskelija-asumisessa. Tästä syystä on lievennettävä minimikokosääntelyä niissä asunnoissa, joissa siitä voidaan saavuttaa hyötyä. Tämä tulee tehdä kuitenkin esteettömyyttä unohtamatta. Samoin keskeistä on lieventää myös opiskelija-asuntorakentamista rajoittavaa autopaikka-, väestönsuoja- ja kaavoitusnormitusta.

Opiskelija-asumiseen on tullut viime aikoina paljon hyviä avauksia. Esimerkiksi Keskusta (http://www.keskusta.fi/Suomeksi/Politiikka/Asumisen-linjapaperi) ja Kokoomuksen eduskuntaryhmä (https://issuu.com/kokoomus/docs/asuntopoliittinen_raportti_kokoomus) sekä SDP:n varapuheenjohtaja Sanna Marin (http://www.sannamarin.net/blogi/2017/04/01/17969/?page2) ovat nostaneet opiskelija-asumisen haasteita esille. Nyt on erityisen tärkeää, että kauniit puheet ja aloitteet muuttuvat politiikaksi sekä teoiksi.

Tällä hallituskaudella on mahdollisuus edistää opiskelija-asuntojen rakentamista vielä esimerkiksi Sipilän hallituksen puolivälitarkastelussa. Opiskelijoiden asumiseen liittyvät haasteet eivät rajaudu ainoastaan opiskelija-asuntotuotantoon. Opiskelija-asuntojen tuotannon lisääminen tehokkaiden tukien ansiosta sekä nykyistä joustavampi sääntely voivat kuitenkin olla tehokas osa ratkaisua, suuremmassa asuntopolitiikan kokonaisuudessa. Kysyntää kyllä riittää varmasti.
Sosiaalipolitiikan asiantuntija Turkka Sinisalo

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.