Framtida behov av studentboende – mer flexibel reglering och effektivt stöd

Bostadspolitikens betydelse ska bli ännu viktigare både nu och i framtiden när den ekonomiska produktionsstrukturen förändras snabbt och urbanisering som global trend fortsätter. Det är möjligt att förebygga utslagning från arbetslivet för många finländare genom att göra det möjligt att flytta från en ort till en annan för arbetets och studiernas skull. Detta förutsätter att det kan byggas bostäder på ett flexibelt sätt dit där det finns efterfrågan.

Ett effektivt sätt att uppnå en mångsidig och jämlik stadsstruktur, minska bostadsbristen i tillväxtcentra och fördela hyresbostäder för de minsta bemedlade är att stöda produktionen av bostäder för specialgrupper. Exempelvis år 2016 bidrog Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) bara med 15,8 miljoner euro till nyproduktion och renovering av studentbostäder. Med hjälp av de här bidragen kommer det att byggas eller renoveras totalt 2 113 studentbostäder. Med hjälp av den lilla andelen av investeringsbidragen för studentbostäder byggs redan för tillfället nya studentbostäder på ett effektivt sätt. I framtiden lönar det sig att inrikta bidrag ännu mer på områden där bidraget används effektivt och där det säkert inriktas på ett rätt sätt.

Det största behovet av bostäder för studerande finns i tillväxtcentra där största delen av högskolorna finns (bild 1). Studerande konkurrerar då till största delen med andra mindre bemedlade därför att i tillväxtcentra bor endast var femte och nationellt var fjärde högskolestuderande i studentbostäder. Den hårda konkurrensen om hyresbostäder försvagar alla låginkomsttagares möjligheter att flytta till tillväxtcentra, vilket i sin tur gör utvecklingen av och den ekonomiska tillväxten för de här områdena långsammare.

Dessutom är dyrt bonde den största anledningen till de ännu lägre inkomsterna av studerande.

Det är också möjligt att stöda studerandes boende med hjälp av en mer flexibel reglering. Med kreativ bostadsplanering har det genomförts många bostadsexperiment. Det krävs kreativitet när exempelvis tomma kontors- och fabrikslokaler byggs om till bostäder och när mindre efterfrågade delade studentbostäder byggs om till mycket efterfrågade små enrumslägenheter. Av den här anledningen ska regleringen gällande minimistorlek uppmjukas i de bostäder där man kan ha nytta av det. Detta ska göras utan att glömma hinderslöshet. På samma sätt är det viktigt att uppmjuka normer som gäller bilplatser, skyddsrum och planläggning i byggandet av studentbostäder.

 

Socialpolitisk sakkunnig Turkka Sinisalo

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.