Opiskelija-asunnot uhkaavat jäädä opiskelijoiden maksukyvyn ulottumattomiin

Syksyn budjettiriihessä päätettiin kohtuullistaa erityisryhmien investointiavustuksen leikkaamista 20 miljoonalla eurolla, jonka piiriin myös opiskelija-asuntohankkeet kuuluvat. Päätös oli todella tarpeellinen ja laittaa liikkeelle useita opiskelija-asuntohankkeita, mistä myös SYL on hallitusta kiittänyt.

Toteutettavaksi kuitenkin jää 27 miljoonan euron leikkaus vuodelle 2024 ja vuodesta 2025 alkaen taas 47 miljoonan leikkaus. Jo pelkästään tulevalle vuodelle olisi kysyntää 100 miljoonan euron avustuksille, joka vastaa noin 2600 asuntoa. Valitettavasti joudummekin toteamaan, että kohtuullistamisesta huolimatta useat hankkeet tulevat vähintäänkin lykkääntymään. Kysymykseksi jää, milloin ARA voi avata avustushaun uudelleen nykyisillä myöntövaltuuksilla.

Erityisryhmien investointiavustus on opiskelijoiden kannalta hyvinkin tärkeä kahdesta syystä: 

1) Avustus mahdollistaa opiskelija-asuntohankkeiden toteuttamisen, ja siten vastaa opiskelija-asuntopulaan.

2) Pitää opiskelija-asuntojen vuokrat opiskelijoiden maksukyvyn ulottuvissa.

Ensimmäiseen kohtaan hallituksen päätös leikkausten kohtuullistamisesta vastaa ainakin osittain ja hankkeita saadaan eteenpäin. Pula opiskelija-asunnoista on kuitenkin huutava. Tilanne ei tule myöskään helpottumaan, sillä koulutustasoa nostettaessa opiskelijamäärät kasvavat entisestään.

Hallitus on päättänyt leikata opiskelijoiden etuuksista lähes viidenneksen, mikä merkittävästi heikentää opiskelijoiden vuokranmaksukykyä. Mikäli hallitus laskee opiskelija-asuntohankkeiden investointiavustuksen osuutta, hankkeiden lainaosuus nousee. Tämä tekee hankkeet entistä alttiimmaksi korkojen muutoksille, jotka taas todennäköisesti valuvat vuorostaan asuntojen vuokriin.

Opiskelija-asuntojen asukasvaihtuvuus on suhteessa muihin asuntotyyppeihin suurta. Kun esimerkiksi vuokrasopimuksia solmitaan ja loppusiivouksia tehdään useammin, hallinnollisten kulujen määrä kasvaa. Tämä onkin yksi alkuperäisistä perusteista, miksi juuri opiskelija-asunnoille on myönnetty investointiavustuksia. Ilman riittäviä avustuksia myös nämä kulut siirtyvät vuokriin opiskelijoiden maksettavaksi.

Budjettiriihessä annetut myönnytykset antavat siis toivoa jo kertaalleen pysähtyneille opiskelija-asuntohankkeille, mutta pidemmän aikavälin kehitys on edelleen opiskelijoiden kannalta epävarma. Riittävä opiskelija-asuntotarjonta tukee hallituksen koulutuspolitiikkaa, ja siksi opiskelija-asuntojen määrä ja kohtuuhintaiset vuokrat on turvattava.

 

Lisätietoja:

Sonja Naalisvaara
Asumisesta vastaava hallituksen jäsen
044 906 5003
sonja.naalisvaara@syl.fi

Sonja Naalisvaara
Sosiaalipolitiikan asiantuntija (toimeentulo, asuminen)

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.