Opiskelijajärjestöt: Hallituspuolueiden tuotava opintotukikeskustelu päivänvaloon!

Kannanotto 4.3.2013

Hallitusohjelman puolivälitarkastelusta odotettiin suuntaviivoja maaliskuun lopussa käytävään kehysriiheen, mutta tulokset jäivät laihoiksi. Puolivälitarkastelun tulokset sisälsivät vain vähän konkretiaa, ja esimerkiksi opintotuen kehittämisen suuntaviivat ovat todella ympäripyöreitä.

Hallituspuolueista ainoastaan Vihreät ja Vasemmistoliitto ovat julkisesti ilmaisseet, mihin suuntaan he haluavat opintotukea kehittää. Kuten opiskelijajärjestöjen, myös heidän tavoitteenaan on säilyttää nykyrakenteinen opintorahapainotteinen opintotukijärjestelmä. Muilta hallituspuolueilta konkreettiset esitykset ja kannat ovat jääneet uupumaan. Opiskelijajärjestöt ovat huolissaan siitä, että hallituspuolueet eivät ole julkistaneet kantojaan huolimatta pitkästä valmisteluprosessista ja asian ympärillä kiihtyvästä poliittisesti keskustelusta.

“Hallituspuolueiden on nyt kerrottava opiskelijoille, mihin suuntaan ne ovat opintotukea viemässä. On kohtuutonta pimittää opiskelijoilta tätä tärkeää tietoa”, toteavat opiskelijajärjestöjen puheenjohtajat.

Keskustelu opintotuen uudistamisesta on saanut paljon huomiota myös julkisuudessa. Opiskelijajärjestöt peräänkuuluttavat hallitusohjelmassa ja valtioneuvoston rakennepoliittisessa kannanotossa tehtyjen lupausten lunastamista. Opintotuen indeksiin sitominen ja toisen asteen opintotukeen tehtävät korjaukset uhkaavat jäädä tyhjiksi lupauksiksi, kun päättäjät keskittyvät vain opintotuen kiristämiseen opiskelijoiden nopeamman valmistumisen toivossa. Tässä tilanteessa yksittäisellä opiskelijalla ja hänen toimeentulollaan on liian vähän painoarvoa.

“Keskittymällä opintotuen kiristämiseen ohitetaan vaikeammin ratkaistavat kysymykset kuten joustavat opetus- ja opiskelumenetelmät sekä toimiva opiskelijahuolto, joihin puuttumalla voitaisiin aidosti vaikuttaa sujuvampaan opiskeluun. Opintotuki on opiskelijan sosiaaliturva, eikä pelinappula työurakeskustelussa”, puheenjohtajat painottavat.

Opiskelijajärjestöt vaativat hallituspuolueita käymään avoimesti keskustelua opintotuen tulevaisuudesta yhdessä opintotuen käyttäjien eli opiskelijoiden kanssa.

“Opiskelijoiden tavoite on kirkas: Opintotukea tulee kehittää oikeudenmukaisesti: tuen on pysyttävä opintorahapainotteisena, se on sidottava indeksiin ja toisen asteen opiskelijoiden opintotuesta tulee poistaa vanhempien tulojen vaikutus asteittain. Mutta mikä on hallituksen konkreettinen tavoite?” järjestöjen puheenjohtajat kysyvät.

Kannanotossa ovat mukana Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto – SAMOK, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKI, , Suomen Lukiolaisten Liitto (SLL), Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ja Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU.

Lisätietoja:
puheenjohtaja Mikko Valtonen (SAMOK), p. 050 389 1000, mikko.valtonen(at)samok.fi
puheenjohtaja Aleksej Fedotov (SAKKI), p. 040 961 8847, aleksej.fedotov(at)sakkinet.fi
puheenjohtaja Daniel Sazonov (SLL), p. 045 129 6812, daniel.sazonov(at)lukio.fi
puheenjohtaja Marina Lampinen (SYL), p. 044 906 5007, marina.lampinen(at)syl.fi
puheenjohtaja Nina Huovinen (OSKU), p. 040 702 9863, nina.huovinen(at)osku.info

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.