Opiskelijajärjestöt huolissaan kehysriihestä: Muistakaa nuoret ja oikeudenmukaisuus!

Kannanotto 25.3.2014

Valtakunnalliset opiskelijajärjestöt Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI, Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU, Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ja Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) vetoavat vielä kerran kehysriiheen kokoontuneeseen valtioneuvostoon. Vaikka sopeutustarve on kova, leikkauksia ja kiristyksiä ei saa tehdä tulevaisuuden ja yhdenvertaisuuden kustannuksella.

“Nuoret ja opiskelijat ovat tulevaisuuden työntekijöitä, jotka pitävät hyvinvointivaltion pystyssä ja kustantavat kasvavat hoivamenot. Jotta tämä yhtälö on mitenkään mahdollinen, meidän on voitava luottaa siihen, että kehysriihessä tehdään oikeudenmukaisia päätöksiä. Jos tulevaisuuden pohjaa nakerretaan leikkaamalla nuorilta ja koulutuksesta, taakasta tulee mahdoton”, opiskelijajärjestöjen puheenjohtajat muistuttavat.

Vaikeasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta opiskeluaikainen toimeentulo on turvattava. Opiskelijoiden tukiin ei tule koskea. Mikäli opiskelijoiden toimeentuloa heikennetään, lisää se merkittävästi opiskeluaikaista työssäkäyntiä hidastaen valmistumista.

“Emme vaadi kohtuuttomia. Toivomme sitä, että opiskelijoiden on mahdollista keskittyä opintoihinsa ja ylläpitää opiskelukykyään. Näin saadaan työkykyisiä työntekijöitä ja pidempiä työuria, mistä hyötyy koko Suomi”, puheenjohtajat huomauttavat.

Koko kansan etu on myös se, että koulutukseen panostetaan. Opiskelijajärjestöjä kauhistuttavat puheet koulutuksen muuttamisesta maksulliseksi. Maksuton koulutus on suomalaisen tasa-arvoisuuden keskeisimpiä kulmakiviä. Korkeakoulutukseen voi hakeutua varallisuudesta ja taustasta riippumatta. Yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden näkökulmasta pienetkin lukukausimaksut ovat haitallisia, sillä heikommista sosioekonomista lähtökohdista ponnistavat nuoret ovat herkimpiä reagoimaan koulutukseen liittyviin maksuihin.

Samalla tavoin toisen asteen oppilaitosverkoston mahdollisella karsimisella on paljon kielteisiä seurauksia. Hallituksen politiikkana ei voi olla ajaa yhä useampi alaikäinen nuori pois kotoaan koulutuksen perässä. Koulutuksen saavutettavuus on turvattava myös tulevaisuudessa eikä nuoria saa pakottaa köyhyysrajan alapuolelle.

”Koulutuksellinen tasa-arvo on suomalaisen koulutuspolitiikan ydin, ja se on ollut myös tämän hallituksen keskeisin koulutuspoliittinen päämäärä. Tämä ydin on säilytettävä. Jos haluamme panostaa osaamiseen, luoda kasvua ja turvata sosiaalisesti tasa-arvoinen yhteiskunta, tulee koulutuksen olla maksutonta kaikille. Koulutuksen heikentäminen maksuilla tai leikkauksilla on suoraa leikkausta tulevaisuudesta. Se on turmion tie, eikä päättäjien pidä sille astua”, opiskelijajärjestöjen puheenjohtajat kiteyttävät.

Lisätietoja:
puheenjohtaja Karolina Lång (FSS), p. 044 277 8669
puheenjohtaja Irene Nyberg (OSKU), p. 050 516 9244
puheenjohtaja Aleksej Fedotov (SAKKI), p. 040 9618847
puheenjohtaja Toni Asikainen (SAMOK), p. 050 389 1000
puheenjohtaja Piia Kuosmanen (SYL), p. 044 906 5007

Sosiaalisessa mediassa: #kehysriihi, #koulutus

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.