Opiskelijajärjestöt: Kiristyksillä ei valmistumista vauhditeta

Kannanotto 30.8.2013

Hallitus päätti budjettiriihen yhteydessä jo toisen kerran kuluvan vuoden aikana rakenteellisista uudistuksista opintotukeen. Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto – SAMOK ry. ja Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry. ovat ihmeissään opintotuen jatkuvasta pompottelusta. Lisäksi järjestöt kummeksuvat, mitä opintoaikoja säätelevän lainsäädännön kiristyksillä oikein haetaan.

“Opintotuen kiristämisellä ei pidä ohittaa vaikeammin ratkaistavia kysymyksiä kuten joustavia opetus- ja opiskelumenetelmiä, joihin puuttumalla voitaisiin aidosti vaikuttaa sujuvampaan opiskeluun. Opintotuki on opiskelijan sosiaaliturva, ei heittopussi työurakeskustelussa!” linjaavat puheenjohtajat Mikko Valtonen (SAMOK) ja Marina Lampinen (SYL).

Opiskelijajärjestöt pelkäävät, että opintotuen tukikuukausien vähentäminen lisää opintojen keskeyttämisiä ja heikentää koulutuksellista tasa-arvoa korkeakoulutuksessa. Opintotuen tukikuukausien vähentäminen ei ole kestävää, eikä kohtele eri opintoaloilla opiskelevia tai opintoalaansa vaihtavia opiskelijoita yhdenvertaisesti. Se ei myöskään ole sosiaalisesti oikeudenmukainen tapa kehittää opintotukea. Nyt on pidettävä kiinni siitä, että opintotukiaikoihin kohdistuvien leikkausten tuomat määrärahat siirretään täysimääräisinä opintorahan tasoon.

“Korkeakoulujen velvoittaminen ympärivuotisen opiskelun mahdollistamiseen on sen sijaan järkevä päätös, joka voi aidosti nopeuttaa valmistumista. Tarjottavien opintomahdollisuuksien on kuitenkin oltava tutkintoon kuuluvia opintoja eikä ainoastaan satunnaisia kursseja sieltä sun täältä”, Lampinen toteaa. Samalla tavalla järkevänä päätöksenä järjestöt pitävät ulkomaalaisten opiskelijoiden oleskeluluvan keston pidentämistä valmistumisen jälkeen. Näin luodaan todellisia mahdollisuuksia työllistyä Suomeen.

Hallituksen budjetissa vahvistettiin lupaus opintotuen sitomisesta indeksiin, mitä opiskelijajärjestöt ovat pitkään toivoneet. Lisäksi päätös jatkaa ammattikorkeakouluopiskelijoiden YTHS-mallin kokeilua 2014 loppuun asti on odotettu. “Tästä on hyvä edetä YTHS-mallin laajentamisen valmisteluihin. Nyt tarvitaan enää päätös laajentamisesta, jotta mallin hyödyt pääsevät oikeuksiinsa maan laajuisesti”, Valtonen linjaa.
Lisätietoja:

puheenjohtaja Mikko Valtonen (SAMOK), p. 050 389 1000, mikko.valtonen@samok.fi

puheenjohtaja Marina Lampinen (SYL), p. 044 906 5007, marina.lampinen@syl.fi

 

Taustaa:

Opintotukilaki säädettiin vuonna 1992. Sen jälkeen lakia on muutettu keskimäärin 2,5 kertaa vuodessa. Viimeisimmät suuret muutokset astuivat voimaan vuonna 2011, eikä niiden vaikutuksia ole kyetty vielä kunnolla arvioimaan. Myös kevään budjettiriihen yhteydessä sovittiin useista opintoaikoja lyhentävistä toimenpiteistä.

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.