Opiskelijajärjestöt OAJ:n Luukkaiselle: Toimeentulolla kiristäminen ei ole ratkaisu nuorten syrjäytymiseen

2.8.2013

Opiskelijajärjestöt pitävät OAJ:n puheenjohtajan ehdotusta sosiaaliturvan tason kytkemisestä toisen asteen tutkinnon suorittamiseen lyhytnäköisenä. Ehdotus ei pureudu koulutuksen ongelmiin vaan syyllistää jo valmiiksi yhteiskunnallisesti heikossa asemassa olevaa nuorta. Opiskelijajärjestöjen mielestä on tärkeää parantaa nuorten työllistymistä kannustamalla heitä suorittamaan toisen asteen koulutus, mutta järjestöt ovat eri mieltä keinoista, joilla tämä parhaiten toteutetaan.

Hakeutuminen koulutuksen piiriin ei saa perustua taloudelliseen pakkoon, vaan sen tulee lähteä opiskelijan omista tarpeista ja lähtökohdista. Opiskelijajärjestöt näkevät ratkaisuna tähän ennen kaikkea nuorisotakuun vahvistamisen, ei toimeentulolla leikkimisen. Asiassa on kysymys resursseista, jotka eivät tällä hetkellä mahdollista riittävää tukea, ohjausta ja opiskeluaikaista toimeentuloa.

Koulutus tulee nähdä ihmisoikeutena jokaiselle nuorelle nyt ja tulevaisuudessa. On kestämätöntä ajaa syrjäytymisvaarassa olevia nuoria tilanteeseen, jossa vain taloudellisesti sietämättömät olosuhteet saisivat heidät motivoitumaan toisen asteen koulutuksesta. ”OAJ:nkin tulisi nyt keskittyä toimeentulolla kikkailemisen sijaan suomalaisen koulutusjärjestelmän tulevaisuudesta huolehtimiseen.”, toteavat opiskelijajärjestöjen puheenjohtajat

Suomalaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa koulutus on aina nähty hyvinvoinnin mahdollistajana ja kansakuntaa eteenpäin vievänä voimana. Näin on oltava myös tulevaisuudessa. Nykyisessä vaikeassa taloustilanteessa on ensiarvoisen tärkeää varmistaa, että koulutukseen investoidaan riittävästi. Opiskelijajärjestöt peräänkuuluttavat, että elokuun budjettiriihessä hallitus takaa koulutuksen rahoituksen tulevalle budjettikaudelle.

Lisätietoja:

Aleksej Fedotov /Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry / +358 40 961 8847

Nina Huovinen / Suomen Opiskelija – Allianssi – OSKU ry. / + 358 40 702 9863

Daniel Sazonov / Suomen Lukiolaisten Liitto ry / +358 45 129 6812

Mikko Valtonen / Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto – SAMOK ry / +358 50 389 1000

Marina Lampinen / Suomen Ylioppilaskuntien Liitto (SYL) ry / +358 44 906 5007

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.