Opiskelijajärjestöt: Opiskelijoiden veronpalautusten ulosmittaaminen osana opintotuen takaisinperintää on tarpeetonta ja kohtuutonta

Kannanotto 7.3.2012

Valtakunnalliset opiskelijajärjestöt Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry, Suomen Lukiolaisten Liitto, Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto – SAMOK ry ja Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry pitävät opiskelijoiden veronpalautusten ulosmittaamista osana opintotuen takaisinperintää tarpeettomana ja kohtuuttomia seurauksia aiheuttavana toimenpiteenä.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuojan mielestä Kela ei tiedottanut tarpeeksi selkeästi asiakkailleen siitä, että se voi ulosmitata liikaa maksettuja opintotukia veronpalautuksesta joulukuussa 2011. Pajuojan mukaan Kelalla kuitenkin on oikeus ulosmittaukseen. Opiskelijajärjestöjen mielestä opintotuen takaisinperintä 15 prosentin korotuksella on Kelalta riittävän ankara toimenpide kerätä saataviaan takaisin.

”Ulosmittauksesta voi tulla merkintä ulosottorekisteriin, ja ulosotosta aiheutuvat kustannukset saattavat nousta huomattaviksi. Katsomme, että opiskelijat eivät ole syyllistyneet väärinkäytöksiin tai laiminlyönteihin, vaan he toimivat lain mukaan. Opiskelijoille, joilla on maksusuunnitelma Kelan kanssa, on annettava mahdollisuus hoitaa velkansa rauhassa”, järjestöjen puheenjohtajat vaativat.

Opiskelijajärjestöt haluavat muistuttaa Kelan johtajia opintotuen erityisasemasta. Kaksi kolmasosaa opintotuen noin 35–40 miljoonan euron perintäsaatavista johtuu siitä, että tulorajat ovat ylittyneet, jolloin liikaa maksetut tuet peritään takaisin. Kyse ei ole väärinkäytöksistä tai ilmoitusvelvollisuuden laiminlyömisestä, vaan liikaa maksettujen tukien perintä kuuluu opintotukijärjestelmään. Opintotukilaki sallii sen, että opiskelija nostaa tukea, vaikka hänen tulonsa ylittäisivätkin opintotuen tulorajat.

Opintotukijärjestelmässä on oltava omat rangaistuksensa, jos tulorajat ylittyvät. Siksi liikaa maksetut tuet peritään takaisin 15 prosentin korotuksella ja opiskelija menettää tukikuukautensa. Opiskelijalle olisi kohtuuton lisärangaistus, jos tulojen valvonnassa ilmenevät tapaukset siirtyisivät ulosottoon. Ulosottomerkintä ja ulosottomaksu yhdessä 15 prosentin korotuksen kanssa saattavat nostaa perittävän summan moninkertaiseksi.


On muistettava, että opiskelijat hoitavat velkansa poikkeuksellisen tunnollisesti. Esimerkiksi vuonna 2008 Kela peri tukia takaisin 36,7 miljoonaa euroa, joista se oli vuoden 2011 loppuun mennessä saanut 35 miljoonaa euroa eli 95 prosenttia. Järjestöjen mielestä Kela ei ole todistanut ulosmittaamisen taloudellisia vaikutuksia velan kokonaismäärään nähden.

”Emme usko, että Kelan noin 120 miljoonan euron saatavuusvajetta pystytään kuromaan umpeen opiskelijoiden veronpalautuksilla. Sen sijaan panostamalla asiakkuuteen ja opintotuesta tiedottamiseen voidaan saavuttaa kaikkia tyydyttävä lopputulos. Maksusuunnitelma on Kelan hyvien asiakkuussuhteiden mukaista toimintaa. Tätä periaatetta rikotaan, mikäli veronpalautusten ulosmittaamista jatketaan”, puheenjohtajat muistuttavat.

 

puheenjohtaja Susanna Haapalainen, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry

puheenjohtaja Veera Svahn, Suomen Lukiolaisten Liitto

puheenjohtaja Elin Blomqvist, Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto – SAMOK ry

puheenjohtaja Jarno Lappalainen, Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry

Lisätietoja:
edunvalvontasihteeri Jussi-Pekka Rode (SAKKI), puh. 050 3374 653
edunvalvonta-asiamies Joonas Mikkilä (SLL), puh. 045 129 6791
asiantuntija Antti Hallia (SAMOK), puh. 050 389 1011
sosiaalipoliittinen sihteeri Ville Impiö (SYL), puh. 041 515 2233
Eduskunnan oikeusasiamiehen 27.2.2012 antama ratkaisu asiasta pdf-dokumenttina.

Taustaa:
Opintotukien takaisinperintä tulee kysymykseen, jos opiskelija on ansainnut liikaa nostettuihin opintotukikuukausiin nähden tai jos hänen opintonsa eivät ole edenneet tarpeeksi nopeasti. Tulorajojen ylittymisen vuoksi palautettaviin tukiin tulee lisäksi 15 prosentin rangaistuksenomainen korko, ellei opiskelija ole laskenut työstä saamiaan tuloja edelliseltä vuodelta oikein. Takaisinperinnässä palautettuja opintotukikuukausia ei voi käyttää enää jatkossa. Kela ulosmittasi opintotukisaatavia opiskelijoiden veronpalautuksista ensimmäistä kertaa vuonna 2011. Kela on suunnitellut käytännön vakiinnuttamista.

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.