Opiskelijoiden terveyttä ja hyvinvointia mitataan – on jälleen KOTT-tutkimuksen aika!

Korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimus (KOTT) on täällä taas! Mutta mikä oikeastaan on tämä THL:n toteuttama terveys- ja hyvinvointitutkimus ja mitä tällä nyt kerättävällä datalla oikein tehdään?

Tutkimuksen aineistonkeruu alkoi maanantaina 18.3. Otokseen täysin satunnaisesti valikoituneet 12 000 opiskelijaa ovat saaneet sähköposteihinsa kutsun vastata KOTT-tutkimukseen. Aineistonkeruusta ja tutkimuksen toteutuksesta on vastuussa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Vastaajat ovat 18–34-vuotiaita yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoita.

Myös esimerkiksi YTHS, Kela sekä SYL ja SAMOK ovat mukana KOTT-tutkimuksen toteutuksessa.

YTHS saa KOTTista tärkeää tietoa omista palveluistaan. Kyselyssä on erikseen YTHS:n palveluja ja opiskelijoiden asiointikokemuksia koskevia kysymyksiä. Tulosten avulla YTHS pystyy seuraamaan, miten opiskelijoiden kokemukset opiskeluterveydenhuollon asiakkailla – eli meillä opiskelijoilla – muuttuvat. Tämä toimii myös hyvänä indikaattorina YTHS:lle sen palvelujen tilasta: mihin opiskelijat ovat olleet tyytyväisiä, mutta myös mihin tulisi resursseja satsata.

KOTT-tutkimus tuottaa ajantasaista tietoa korkeakouluopiskelijoiden terveydestä, hyvinvoinnista, opiskelukyvystä ja terveyspalveluista sekä niissä tapahtuneista muutoksista. Viimeksi KOTT-tutkimus toteutettiin vuonna 2021, jolloin tutkimus oli, yllättäenkin, hyvin koronakeskeinen.

Nyt onkin erittäin mielenkiintoista nähdä, mihin suuntaan kehitys on edennyt sitten koronavuosien. Miten koronan jäljet tänä päivänä näkyvät opiskelijasukupolvissa? Kiintoisaa on myös nähdä, tuottaako tämä tutkimus kenties jotain aivan uutta näkökulmaa koronan syviin kasvoihin liittyen.

Tietenkään KOTT-tutkimus ei ole pelkästään koronaa ja sen jälkipyykin seurantaa vaan paljon, paljon muutakin. Menneinä vuosina opiskelijoiden toimeentulohuolet ja lainataakka, mutta myös muun muassa yksinäisyys ovat olleet teemoja, jotka ovat jatkaneet nousuaan opiskelijoiden suurimpina hyvinvointia kuormittavina tekijöinä. Kaikilla näillä edellä mainituilla teemoilla on suora yhteys opiskelijoiden kokemaan hyvinvointiin sekä mielenterveyteen.

Kyse on siis myös opiskelijan opiskelukyvyn seurannasta sekä siten tarvittavien tulevaisuuden tukimuotojen räätälöinnistä. KOTT-tutkimuksen tuottaman tiedon avulla voidaan myös pyrkiä kehittämään muun muassa korkeakouluopiskelijoiden liikuntapalveluja sekä opiskelijaruokailua.

Tämä tutkimus on myös SYLille ja SAMOKille elintärkeä kulmakivi opiskelijoiden hyvinvointiin ja terveyteen liittyvään edunvalvontaan. KOTT-tutkimuksen tulokset tarjoavat uutta, ajantasaista tietoa ja konkretiaa siitä, mitä meidän tulisi terävöittää vaikuttamistyössämme. Käsillämme on kattavin korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointia kartoittava valtakunnallinen tutkimushanke.

Miksi siis on tärkeää vastata KOTT-tutkimuskyselyyn, mikäli sellainen omaan sähköpostiin kilahti?

Siksi, että tästä aineistosta tulee hyötymään toimintansa kehittämisessä niin YTHS, THL ja muut opiskelijoiden asioita käsittelevät organisaatiot kuin itse opiskelijajärjestötkin. Viime kädessä kyselyyn vastaamalla suurimman hyödyn tulevat kuitenkin saamaan opiskelijat itse.

Lue lisää KOTT-tutkimuksesta tästä THL:n uutisesta.

Lisätiedot

Jesse Häyhä
Hallituksen jäsen (opiskelijan hyvinvointi ja terveys)
044 906 5003
jesse.hayha@syl.fi

Henri Kontkin
Sosiaalipolitiikan asiantuntija (opiskelijan hyvinvointi ja terveys)
040 413 4411
henri.kontkin@syl.fi

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.