Oppimisanalytiikalla tulitukea koulutustason nostoon

Yhteiskunnan investoidessa merkittäviä summia koulutukseen olisi tärkeää tukea opiskelijoiden valmistumista ja varmistaa, etteivät resurssit valu hukkaan.

Tulevaisuudessa yhä useampi pääsee korkeakouluun, jos tavoite nostaa koulutustaso 50 prosenttiin nuoresta ikäluokasta saavutetaan. Opiskelijajoukon moninaistuminen edellyttää entistä suuremman paineen kohdistumista yliopistojen tukipalveluihin sekä pedagogiikkaan. Koulutuksen laadun ja riittävien tukipalveluiden takaamiseksi on varattava riittävä perusrahoitus. Koulutustasoa ei nosteta pelkällä hankerahalla tai pyhällä hengellä. 

Tulevalla hallituskaudella ei rahoitusta aloituspaikkoihin juuri näy. Sen sijaan koulutustason noston osalta luotetaan ilmeisesti luovuuteen, mikä ei yksinään vie Suomea eteenpäin. Luovuuden hengessä SYL kuitenkin visioi myös konkreettisia keinoja tukemaan koulutustason nostoa. 

Oppimisanalytiikka ja tekoäly voivat tehostaa prosesseja, parantaa tukipalveluiden saatavuutta tai parantaa laatua. Pienellä hankerahalla voitaisiin esimerkiksi luoda valtakunnallinen ohjauslomake tukipalveluihin, joka mahdollistaisi opiskelijoille aidosti matalan kynnyksen tavan ottaa yhteyttä ja tehostaa prosesseja myös tukipalveluiden päässä. 

Oppimisanalytiikka voisi entisestään tukea palautteen ja datan käyttöä, jotta yliopistot voisivat tunnistaa paremmin pullonkauloja ja tukea opiskelijoita näiden läpi. Lisäksi analytiikalla voitaisiin tukea opiskelijoiden osaamisen tunnistamista, opintojen suunnittelua tai mahdollisuutta saada jatkuvaa palautetta. 

Opiskelijajoukon moninaistuessa on tukipalveluiden lisäksi kiinnitettävä erityistä huomiota pedagogiikkaan.  Etäopetus ja ChatGPT:n kaltaiset tekoälysovellukset tukevat oppimista, mutta haastavat perinteisiä kurssitehtäviä. 

Toivon, että opiskelijat oppivat hyödyntämään tekoälysovelluksia, sillä niiden käyttö on tulevaisuuden työelämätaito asiantuntijatyössä. Etätöiden yleistymisen seurauksena myös etävuorovaikutustaidot ovat tärkeä työelämätaito. Näiden taitojen harjoittelemiseen on tärkeää saada tukea jo yliopisto-opinnoissa, ei kuitenkaan laadukkaan lähiopetuksen kustannuksella.

SYL on julkaissut vision opiskelijalähtöisestä digipedagogiista kolmella kielellä, joka käsittelee oppismisanalytiikan hyödyntämistä ja sen kehittämistä yliopistoissa. Lue visio tästä.

Roosa Grönberg
Hallituksen jäsen, koulutuspolitiikka (koulutuksen rahoitus, opintoasiat, jatkuva oppiminen), työelämä

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.