Pienetkin muutokset opiskelijaperheen etuuksiin ovat suuria

Sosiaaliturvakomiteassa suunnitellaan parhaillaan muutoksia lapsilisäjärjestelmään. Monille perheille noin 100 euron lapsilisä ei välttämättä tunnu suurelta, mutta opiskelijaperheen taloudessa se on hyvin merkittävä. Heidän toimeentulonsa on usein hyvin matala eikä opintotukijärjestelmässä juurikaan huomioida erilaisia perhetilanteita. Siksi lapsilisien tärkeys korostuu erityisesti opiskelijaperheiden toimeentulossa.

Opiskelijaperheet ovat opiskelijoiden joukossa merkittävä vähemmistö, sillä 12,5 prosenttia yliopisto-opiskelijoista ja ammattikorkeakouluissa opiskelevista 25,8 prosenttia on perheellisiä. Jos sosiaalitukijärjestelmämme tunnistaisi ja joustaisi perheellisten opiskelijoiden tarpeisiin nykyistä paremmin, voisi perheellisten opiskelijoiden määrä olla jopa tätä suurempi. Moni opiskelija saattaa nimittäin välttää perheen perustamista sen vuoksi, että sosiaalietuudet eivät sitä oikein mahdollista.

Opiskelijan etuudet ovat muotoutuneet monien vuosien saatossa palvelemaan ensi sijassa yksin elävää perheetöntä opiskelijaa. Opintotukeen sisältyy 107,17 euron kuukausittainen huoltajakorotus, mutta muuten etuus on tasoltaan ja ehdoiltaan sama kuin perheettömillä opiskelijoilla. Huoltajakorotus on lisäksi huoltajakohtainen eli lasten määrä tai ikä ei vaikuta sen suuruuteen. Huoltajakorotus on sama vaikkapa yhden ja viiden lapsen perheille.

Vertailukohdaksi voisi ottaa esimerkiksi asumistuen tai vähimmäismääräiset työttömyysetuudet, joissa perheen koko vaikuttaa suoraan etuuden suuruuteen.

Sosiaaliturvakomitean tulisi lapsiperheitä koskevassa työssään tunnistaa myös opiskelijat erityisryhmänä ja kehittää heidänkin sosiaaliturvaansa. On tärkeää saada eri tilanteissa olevat perheet etuuksien suhteen yhdenvertaiseen asemaan. Tällä hetkellä opiskelijaperheiden tilanne on huomattavasti keskimääräisiä perheitä heikompi.

Tyvärr är bloggen inte tillgänglig på svenska.
Unfortunately the blog is not available in English.

Suvituuli Lundmark
Hallituksen jäsen, Sosiaalipolitiikka (terveydenhuolto, hyvinvointi, yhdenvertaisuus), kehityspolitiikka ja ilmasto

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.