Poliittiset ja sitoutumattomat opiskelijajärjestöt: Koulutus vaalien keskiöön

Kannanotto 3.3.2015

Poliittiset ja sitoutumattomat opiskelijajärjestöt vaativat eduskuntavaaliehdokkaita ottamaan kantaa koulutuksen järjestämiseen ja kehittämiseen. Järjestöjen mukaan koulutuksen on mahduttava mukaan vaalikeskusteluun.

“Koulutus on tutkitusti eniten hyvinvointia ja talouskasvua tuottava yksittäinen tekijä. Talouden ollessa huonossa jamassa uutta kasvua syntyy juuri koulutuksen, osaamisen ja laadukkaan tutkimuksen kautta. Tulevaisuuden kasvulähteistä leikkaaminen on lopetettava”, opiskelijajärjestöjen puheenjohtajat linjaavat.

Tutkimusten mukaan tulevaisuudessa tarvitaan entistä enemmän myös korkeasti koulutettua väkeä työelämän tarpeiden muuttuessa. Opiskelijajärjestöt korostavat myös, että koulutuspolitiikka on aina sosiaalipolitiikkaa: se poikkileikkaa koko yhteiskuntajärjestelmäämme luoden hyvinvointia. Investointi koulutukseen on aina investointi hyvinvointiin.

Työmarkkinoiden pirstaloituessa myös mahdollisuudet uudelleenkouluttautumiseen on turvattava. Erikoistumisopintojen ja jatkokouluttautumisen kynnystä tulisi madaltaa ja täydennyskoulutusta pitää olla tarjolla yhä paremmin.

Jotta tulevaisuuden päätöksiä osataan tehdä sukupolvien yli, tulee myös nuorten osallistumismahdollisuuksista huolehtia.

“Nuorten osallisuutta pitää lisätä, jotta nuorten ja opiskelijoiden asiat nousevat keskiöön päätöksenteossa. Koulutus luo myös yhteiskunnallista osallistumista ja osallisuutta”, opiskelijajärjestöjen puheenjohtajat toteavat.

Kannanotossa on mukana yhteensä kymmenen poliittista ja sitoutumatonta opiskelijajärjestöä: Keskustan Opiskelijaliitto (KOL), Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta, Liberala Studerande LSK, Perussuomalaiset Nuoret, Sosialidemokraattiset Opiskelijat – SONK, Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK, Suomen Kristillisdemokraattiset (KD) Nuoret, Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL), Vasemmisto-opiskelijat ja Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO.

Lisätietoja:

Keskustan Opiskelijaliitto (KOL), puheenjohtaja Hilkka Kemppi, 050 389 7260, hilkka.kemppi@keskustaopiskelijat.fi

Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta, puheenjohtaja Daniel Lahti, 044 7760 773, daniel.lahti@kokoomusopiskelijat.fi

Liberala Studerande LSK rf – Liberaalit Opiskelijat LSK, puheenjohtaja Christoffer Andersson, 045 355 4341, christoffer.andersson@liberal.fi

Perussuomalaiset Nuoret, puheenjohtaja Sebastian Tynkkynen, 0400 988 960, sebastian.tynkkynen@ps-nuoret.fi

Sosialidemokraattiset Opiskelijat – SONK, puheenjohtaja Hanna Huumonen, 045 112 9299, puheenjohtaja@sonk.fi

Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK, puheenjohtaja Joonas Peltonen, 050 389 1000, joonas.peltonen@samok.fi

Suomen Kristillisdemokraattiset (KD) Nuoret, puheenjohtaja Remo Ronkainen, 050 595 8819, remo.ronkainen@kdnuoret.fi

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL), puheenjohtaja Jari Järvenpää, 044 906 5007, jari.jarvenpaa@syl.fi

Vasemmisto-opiskelijat, puheenjohtaja Pinja Laukkanen, 040 140 2229, puheenjohtaja@vasemmisto-opiskelijat.fi

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO, puheenjohtajat Saara Ilvessalo ja Ozan Yanar, puheenjohtajat@vino.fi, 0400 504 089 ja 044 275 8797

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.