Puheenjohtaja vuodelle 2022 esittäytyy!

Konstantin Kouzmitchev Aalto yliopiston ylioppilaskunnasta valittiin marraskuussa SYL:n puheenjohtajaksi vuodelle 2022. Konsta on ollut kuluvana vuonna myös SYL:n hallituksen jäsen. Mistä Konstan innostus opiskelijatoimintaa kohtaan on syttynyt ja mitä hän ajattelee tulevasta vuodesta? Tutustu ensi vuoden puheenjohtajaan!

 

Esittely

Moikka! Mun nimi on Konsta Kouzmitchev ja olen 24-vuotias Joensuusta kotoisin oleva maahanmuuttajaperheen lapsi. Opiskelen tällä hetkellä 4. vuotta tuotantotaloutta Aalto-yliopistossa ja mun vapaa-aikani koostuu mailapeleistä, ystävistä ja kirjallisuudesta.

Miten innostuksesi opiskelijavaikuttamista kohtaan on syttynyt?

Uskallukseni lähteä mukaan aktiiviseen vaikuttamiseen heräsi varusmiespalveluksen aikana Ruotuväessä. Siellä pääsin tekemään uutisia kaikille Suomen varusmiehille. Sinä aikana opin valtavasti viestinnästä ja Puolustusvoimista valtakunnallisena vaikuttajana. Varusmiespalveluksen jälkeen aloitin tuotantotalouden opinnot ja aktivoiduin vaikuttamaan yhteiskunnan eri sektoreilla. Lähdin mukaan niin opiskelijavaikuttamiseen kuin myös startup-maailman projekteihin.

Ensimmäisen fuksisyksyn jälkeen olen löytänyt itseni yhä uudelleen toinen toistaan mielenkiintoisimmista projekteista: AYY:n edustajistosta, Aallon tuotantotalouden opiskelijoiden edunvalvojana Euroopassa ja Pohjoismaissa, Slushin vapaaehtoisten viestintätiimin vetäjänä sekä opiskelijoiden pääomasijoitusrahasto Wave Venturesista. Kuluneen vuoden ajan olen toiminut SYL:n kansainvälisistä asioista vastaavana hallituslaisena.

Nyt olen kuitenkin vaikuttajaurani ja elämäni suurimman haasteen edessä SYL:n puheenjohtajana. Se innostaa valtavasti.

Mitkä ovat mielestäsi suurimmat haasteet, joita yliopisto-opiskelijat kohtaavat tänä päivänä?

Yliopisto-opiskelijat elävät jatkuvassa epävarmuudessa. Nopeasti muuttuvassa maailmassa akateeminen työ pirstaloituu, ilmasto- ja ympäristökriisi kiihtyy ja yhteiskuntamme väestö vanhenee. Valtion jatkuvat sopeutustarpeet uhkaavat opiskelijoiden toimeentuloa ja huoli yhteiskuntamme kantokyvystä kiristää ruuveja tutkintojen molemmilta puolin. Lisäksi pitkittynyt koronapandemia on sulkenut opiskelijat koteihinsa, vienyt opiskelijuuteen liittyvän yhteisöllisyyden ja paikat missä opiskella. Epävarmuus opiskeluajan kaveriporukoiden syntymisestä ja opetuksen tulevaisuudesta kalvavat opiskelijoita.

Jatkuva epävarmuus ajaa opiskelijoiden jaksamisen ja hyvinvoinnin ahtaalle. Opiskelijoiden mielenterveysoireilu on lisääntynyt läpi 2000-luvun ja diagnoosien määrä on kolminkertaistunut. Pandemia on vain kiihdyttänyt kehitystä tuoden omat haasteensa. Nyt on käynnissä jo mielenterveyskriisi.

Yksikin uupunut opiskelija on liikaa. Opiskelijoiden jaksamisesta ja hyvinvoinnista on huolehdittava.

Minkälaisia asioita haluat SYL:n puheenjohtajana edistää ensi vuonna?

Olen maahanmuuttajataustaisena ollut onnekas, ja haluan varmistaa tasaisemman tien jokaiselle, joka oman polkunsa kanssa taistelee. Opiskelijaliikkeen tulisi tarjota jokaiselle mahdollisuuden osallistua sukupuolesta, iästä, alkuperästä, kielitaidosta, uskonnosta, vakaumuksesta, mielipiteestä, terveydentilasta, vammaisuudesta tai muun henkilöön liittyvästä syystä riippumatta. Sydämensivistyksellä, kolmikielisen viestinnän ja turvallisemman tilan periaatteita noudattamalla pääsemme pitkälle. SYL on feministinen ja antirasistinen järjestö.

Ihmislähtöisenä johtajana uskon ihmisten väliseen kohtaamiseen luottamuksen tärkeimpänä rakennuspalikkana. Koronapandemiasta toipumisen vuonna yksi prioriteetti on ylioppilasliikkeen yhtenäisyyteen panostaminen. Liikkeessämme on voimaa vain vahvalla yhteistyöllä.

Meidän tulee tehdä uusia avauksia ja tarjota omia, opiskelijoiden näköisiä, ratkaisuja. Yhtenä avauksena tänä vuonna on ollut Students at Risk -apurahajärjestelmän kehittäminen. Sen kautta poliittista vainoa ja väkivaltaa pakenevat opiskelijat pystyisivät tulemaan Suomeen opiskelemaan opintonsa loppuun asti.

Mitkä ovat ensi vuoden keskeisimmät edunvalvonnalliset teemat SYL:lle?

Tulevana vuonna ja tulevina vuosina opiskelijoiden hyvinvointiin ja jaksamiseen on saatava pysyviä panostuksia. Valtakunnallisen terapiatakuun on toteuduttava, psykoterapeuttikoulutus on tehtävä maksuttomaksi ja opintopsykologien riittävä määrä on varmistettava. Yksittäisten toimenpiteiden päälle meidän on korjattava opiskelijoiden rakenteelliset toimeentuloon ja putkitutkintojen suorituspaineisiin liittyvät ongelmat. Lisäksi korkeakoulutukseen on saatava riittävä rahoitus, jotta korkeakoulujen uudet tehtävät mm. saavutettavuuden ja digitalisaation edistämisessä sekä aloituspaikkojen lisäämisessä ilman laadun heikentymistä toteutuvat.

Meidän on pidettävä myös yhä enemmän ääntä oikeudenmukaisesta sukupolvipolitiikasta. Ylioppilasliikkeen on vaadittava päättäjiltä kunnianhimoisia ilmastotekoja, panostuksia nuorten mielenterveyteen ja kestäviä talouspoliittisia päätöksiä. Näin pidetään huoli, että meillä on hyvinvoiva yhteiskunta myös tuleville sukupolville. On opiskelijaliikkeen vastuu pitää huolta, että opiskelijoiden ääni tulee kuulluksi päättäjille. Nyt tehtävät päätökset tulevat vaikuttamaan meihin vielä kauas opiskelijuuden jälkeenkin.

 

Lue lisää SYL:n ensi vuoden hallituksesta: SYL:n hallitus vuodelle 2022 on valittu.

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.