Ordförande för 2022 presentar sig!

I november valdes Konstantin Kouzmitchev från Aalto-universitetets studentkår till FSF:s ordförande år 2022. Under det innevarande året har Konsta också varit medlem i FSF:s styrelse. Varifrån kommer Konstas intresse för studentverksamhet och vad väntar han sig av det kommande året som ordförande? Bekanta dig med FSF:s ordförande för år 2022!

 

Presentation

Hej! Jag heter Konsta Kouzmitchev och är 24 år gammal. Jag kommer från en invandrarfamilj i Joensuu. Just nu studerar jag produktionsekonomi för fjärde året vid Aalto-universitetet. På fritiden sysslar jag med racketsport, träffar vänner och läser böcker.

 

Hur vaknade ditt intresse för studerandeverksamhet?

Jag fick mod att aktivt börja påverka olika frågor när jag tjänstgjorde som redaktör för tidningen Ruotuväki under min militärtjänst. På tidningen fick jag skriva nyheter för alla värnpliktiga i Finland, och jag lärde mig mycket om kommunikation och om Försvarsmakten som en aktör som påverkar samhället. Efter militärtjänstgöringen började jag studera produktionsekonomi och blev aktiv påverkare i olika sektorer i samhället. Jag gick med i studentverksamhet och i projekt i startup-världen.

Sedan den första hösten som fux har jag fått medverka i många intressanta sammanhang: som medlem i AUS delegation, bevakare av produktionsekonomistuderandenas intressen i Europa och Norden, ansvarig för det frivilliga kommunikationsteamet på Slush och Investment Manager i studerandenas kapitalplaceringsfond Wave Ventures. Under det innevarande året har jag varit medlem i FSF:s styrelse, där jag har ansvarat för internationella ärenden.

Men nu står jag inför min största utmaning hittills – att sköta posten som ordförande för FSF. Det inspirerar mig oerhört.

 

Vilka är enligt din åsikt de största utmaningarna för dem som studerar vid universitet i dag?

Universitetsstuderande lever i ständig osäkerhet. Världen förändras snabbt, det akademiska arbetet fragmenteras, klimat- och miljökrisen intensifieras och befolkningen åldras. Statens kontinuerliga anpassningsbehov hotar de studerandes utkomst, och oron för samhällets bärförmåga gör livet svårare både före och efter examen. Dessutom har den utdragna coronapandemin stängt in studerandena i sina hem, utplånat den gemenskap som hör till studielivet och begränsat de platser där vi kan studera till ett minimum. Osäkerheten kring uppkomsten av kompisgrupper under studietiden och undervisningens framtid utsätter de studerande för stor stress.

Den konstanta osäkerheten gör det svårt för studerande att orka och må bra. De mentala problemen bland studerande har ökat under hela 2000-talet och antalet diagnoser har tredubblats. Pandemin har påskyndat utvecklingen och dessutom medfört helt nya problem. Vi står redan mitt i en kris som gäller den mentala hälsan i samhället.

En enda utbränd studerande är för mycket. Det gäller att sköta om de studerandenas ork och välmående.

 

Vilka ärenden vill du särskilt arbeta för som FSF:s ordförande nästa år?

Jag har invandrarbakgrund, men jag har haft tur, och därför vill jag bana väg för alla som kämpar framåt på sin egen stig. Studeranderörelsen ska erbjuda alla möjlighet att delta oavsett kön, ålder, ursprung, språk, religion, övertygelse, åsikt, hälsotillstånd, funktionsnedsättning eller någon annan omständighet som gäller den enskilde som person. Genom hjärtats bildning, trespråkig kommunikation och principerna för tryggare rum kommer vi långt. FSF är en feministisk och antirasistisk organisation.

Jag är en människoorienterad som ledare och därför tror jag på möten mellan människor som den viktigaste byggklossen för förtroende. Satsningar på studeranderörelsens enighet är en prioritet under året av återhämtning från coronapandemin. Vår rörelse är stark bara genom starkt samarbete.

Vi bör ta nya initiativ och erbjuda nya lösningar som är anpassade för de studerande. Ett av årets initiativ har varit utvecklingen av stipendiesystemet Students at Risk. Genom det skulle studerande som flyr från politisk förföljelse och våld kunna komma till Finland för att slutföra sina studier.

 

Vilka är FSF:s viktigaste teman inom intressebevakningen nästa år?

Vi måste få till stånd permanenta satsningar på de studerandes välbefinnande och ork under nästa år och de kommande åren. Den nationella terapigarantin måste genomföras, utbildningen av psykoterapeuter göras avgiftsfri och ett tillräckligt antal studiepsykologer säkerställas. Utöver de enskilda åtgärderna måste vi åtgärda de strukturella problem som gäller studerandenas utkomst och trycket att avlägga examen på kortaste möjliga tid. Dessutom måste högskoleutbildningen få tillräcklig finansiering så att det blir möjligt att genomföra högskolornas nya uppgifter, såsom bland annat att främja tillgänglighet och digitalisering samt att öka antalet nybörjarplatser utan att kompromissa med kvaliteten.

Vi måste också tala med allt högre röst om rättvis generationspolitik. Studentrörelsen måste kräva ambitiösa klimatåtgärder, investeringar i ungdomars psykiska hälsa och hållbara ekonomiska politiska beslut av beslutsfattarna. På så sätt tryggar vi ett välmående samhälle även för kommande generationer. Det är studeranderörelsens ansvar att se till att de studerandes röst hörs till beslutsfattarna. De beslut vi fattar nu kommer att påverka oss ännu långt efter att vi avslutat våra studier.

 

Läs mer om styrelsen för nästa år: FSF:s styrelse för 2022 har valts

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.