Rahalla saa ja avoimen väylää pääsee?

Opiskelijavalintoja on viime vuosina uudistettu reippaalla kädellä. Uudistusten taustalla on tavoite sujuvoittaa korkeakouluopintoihin siirtymistä ja tehostaa opiskelupaikkojen kohdentumista. Yksi reiteistä tutkinto-opiskelijaksi on suorittaa avoimen yliopiston opintoja ja hakea sen jälkeen avoimen väylän haussa tutkinto-oikeutta.

Avoimen yliopistojen opiskelijamäärät ovat kasvaneet reippaasti viime vuosina, ja samalla avoimen väylää on pyritty kasvattamaan opiskelijavalintaväylänä tutkinto-opintoihin. Avoimen yliopiston rooli muuttuu ja laajentuu.

Muutoksien pyörteissä on kuitenkin unohtunut suomalaisen koulutusjärjestelmän tärkein arvo ja vahvuus: koulutuksen maksuttomuus.

Julkisessa keskustelussa avoimen yliopiston väylä nähdään lähes pelkästään positiivisessa valossa. On kannatettavaa, että yliopistokoulutukseen on mahdollista päästä monia eri reittejä pitkin, sillä näin hakijat voivat osoittaa kykynsä eri tavoin, ja varmistetaan, ettei koulutusjärjestelmään synny umpiperiä.

Avoimen yliopiston valintaväylään liittyy kuitenkin merkittäviä ongelmia. Valintaväylänä avoin yliopisto voi olla hakijalle pitkä ja kallis tie. Joissain tapauksissa voidaan puhua vuoden mittaisesta valintakokeesta, jonka suorittamisesta hakija voi maksaa jopa satoja euroja.

Jo pelkkä maksullisuus rajaa väylän monen potentiaalisen hakijan ulottumattomiin. Aikataulupaineet asettavat opiskelijat eriarvoiseen asemaan sen perusteella, kuinka paljon aikaa hakijoilla on käytettävissä opintojen suorittamiseen. Ajallisen resurssin lisäksi opiskelijan on pystyttävä elättämään itsensä väylällä opiskelun aikana, mikä asettaa erilaisissa taloudellisissa tilanteissa olevat opiskelijat epätasa-arvoiseen asemaan.

Yliopistolain 2 luvun 8 pykälän mukaan korkeakoulututkintoon johtava opetus ja opiskelijoiden valintaan liittyvät valintakokeet ovat opiskelijalle maksuttomia, jollei laissa toisin säädetä. On juridisesti mielenkiintoinen kysymys, miten laki suhtautuu avoimen väylään, sillä kyseessähän on käytännössä vuoden pituinen maksullinen valintakoe. Avoimen väylällä on mahdollisuus valita opiskelijoita tutkintoon johtavaan koulutukseen, mutta se on silti hakijoille maksullinen.

On hyödyllistä, että väyliä yliopistoon on monenlaisia. Varmistetaan, että avoimen väylä yliopistoon on tulevaisuudessa lyhyt, maksuton ja saavutettava kaikille. Maksuton koulutus kun on suomalaisen korkeakoulutuksen kulmakivi.

Tutustu SYL:n visioon avoimesta yliopistosta täällä.

Elina Kuula
Hallituksen jäsen, koulutuspolitiikka (korkeakoulujen rahoitus, korkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen), työelämä, järjestöt ja kulttuuri

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.