Pengar är lösningen och den öppna vägen till universitet är möjlig?

Under de senaste åren har antagningen av studerande förnyats friskt. Bakom förnyelserna finns ett mål om att göra övergången till högskolestudier flexiblare och effektivera målinriktningen av studieplatserna. En av vägarna till examensstuderande går genom att avlägga studier vid det öppna universitetet och därefter söka efter examensrätt genom den öppna studievägen.

Mängden studerande vid de öppna universiteten har ökat rejält på senare år och samtidigt har man velat få den öppna vägen att växa som en väg för studerande till examensstudier. Det öppna universitetets roll ändras och blir bredare.

I takt med förändringarna har man dock glömt bort den viktigaste värderingen och styrkan inom det finska utbildningssystemet: avgiftsfri utbildning.

I den offentliga diskussionen ses vägen via öppet universitet i ett nästan enbart positivt ljus. Det förespråkas att det ska finnas möjlighet att söka sig till universitetsstudier via många olika vägar, eftersom de sökande då kan visa sin förmåga på olika sätt och man försäkrar att det inte uppstår återvändsgränder i utbildningssystemet.

Urvalsvägen till de öppna universiteten är dock förenad med avsevärda problem. Som urvalsväg kan det öppna universitetet vara en lång och dyr resa för sökanden. I vissa fall kan vi tala om ett urvalsprov som räcker ett år under vilket den sökande betalar upp till hundratals euro.

Redan det faktum att denna väg kostar gör den ouppnåelig för många potentiella sökande. Tidspress sätter de studerande i en ojämlik ställning beroende på hur mycket tid de sökande kan använda på att avlägga sina studier. Förutom tidsresursen ska den studerande ha möjlighet att försörja sig under sina studier via denna väg, vilket gör att studerande försätts i en ojämlik ställning beroende på deras ekonomiska situation.

Enligt 2 kap. 8 § i universitetslagen är den undervisning som leder till högskoleexamen och urvalsproven i anslutning till antagningen av studerande avgiftsfria för de studerande, om inte något annat föreskrivs i denna lag. Juridiskt är det en intressant fråga hur lagen ställer sig till den öppna vägen, då det i praktiken är fråga om ett avgiftsbelagt urvalsprov som räcker ett år. Via den öppna vägen är det möjligt att välja studerande till utbildning som leder till examen, men den är ändå avgiftsbelagd för de sökande.

Det är bra att det finns många slags vägar att komma in på universitet. Låt oss säkerställa att den öppna vägen till universitetet är kort och avgiftsfri och kan nås av alla i framtiden. Avgiftsfri utbildning är ju en hörnsten för den finländska högskoleutbildningen.

Bekanta dig med FSF:s vision om det öppna universitetet här (endast på finska).

Elina Kuula
Styrelsemedlem, utbildningspolitik, arbetsliv, organisationer och kultur

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.