RKP menee vaaleissa yhdessä eteenpäin, mutta ovatko opiskelijat mukana puolueen matkassa?

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) kirjoittaa ennen eduskuntavaaleja puolueiden vaaliohjelmista blogit, joissa ohjelmien risuja ja ruusuja tarkastellaan opiskelijoiden näkökulmasta. Nyt vuorossa on RKP.

RKP:n vaaliohjelman tavoitteet toisivat toteutuessaan parannuksia opiskelijoiden toimeentuloon. Koulutustason nostoon liittyvät tavoitteet ja keinot jättävät kuitenkin vaaliohjelmassa toivomisen varaa.

Opiskelijoiden toimeentulon vahvistamisen tärkeys on tunnistettu, mutta RKP ei selviä ilman risuja

RKP on ansainnut kokonaisen ruusukimpun opiskelijoiden toimeentulon parantamiseen liittyvillä tavoitteilla. Puolue haluaa sekä korottaa opintorahaa että lisätä tukikuukausien määrää, hienoa! Opintorahan tasokorotus ja riittävät tukikuukaudet kohentavat opiskelijoiden mielenterveyttä ja parantavat opinnoissa edistymistä. RKP kannattaa myös luopumista opintotuen jakamisesta kandi- ja maisterivaiheisiin. Tämä on puolueelta hyvin järkevä tavoite, sillä kaksiportainen opintotuki ei tutkitusti nopeuta valmistumista, vaan voi muodostua monelle opiskelijalle opintojen edistämisen pullonkaulaksi. Ruusuja RKP ansaitsee myös maksuttomasta psykoterapeuttikoulutuksesta, joka toisi ratkaisun terapeuttipulaan.

Puolueen kaikki toimeentulotavoitteet eivät kuitenkaan ole järkeviä, ja siksi joudummekin antamaan RKP:lle risun tulorajojen korottamisesta. Tulorajat ovat jo nykyisellään riittävän korkealla, pohjoismaisella tasolla, ja niiden korottaminen tulisi kalliiksi valtion taloudelle. Tulorajojen nosto on opiskelijoiden kannalta epätoivottu ratkaisu, sillä opiskelijat joutuvat jo nyt työskentelemään opintojen ohella toimeentulonsa turvaamiseksi, mikä puolestaan hidastaa koulutustason nousua ja lisää mielenterveyden haasteita.

RKP seisoo maksuttoman koulutuksen puolella, mutta lisää aloituspaikkoja ei ole puoleen mukaan luvassa

Ojennamme RKP:lle ruusuja maksuttoman yliopistokoulutuksen ja ennakoitavan perusrahoituksen puolustamisesta. Korkeakoulutuksen maksullisuuden ympärillä käytävän keskustelun tihentyessä on tärkeää, että puolue ottaa vaaliohjelmassaan selväsanaisen kannan yliopistokoulutuksen pitämiseen maksuttomana. Opiskelijoiden hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että rahoitus pysyy ennakoitavana, jotta esimerkiksi laadukkaat ja saavutettavat ohjaus- ja tukipalvelut voidaan taata kaikille.

Risukimpun joudumme puolestaan antamaan siitä, että koulutustason noston keinot, kuten aloituspaikkojen lisääminen ja perusrahoituksen nostaminen opiskelijamäärää vastaavalle tasolle, loistavat poissaolollaan. Julkisuudessa puolue on ollut huolissaan koulutustason laskusta, mutta vaaliohjelma jättää toivomisen varaa varsinaisista keinoista koulutustason nostoon. Koulutustason nosto on tärkeää, jotta voimme taata entistä useammalle hakijalle opiskelupaikan ja vastata työmarkkinoiden osaajapulaan.

Kansainvälisempi Suomi ja opiskelijavaihtojen lisääminen ovat hyviä tavoitteita

RKP haluaa lisätä opiskelijavaihtoa Pohjoismaiden välillä, hyvä! Mielestämme ei kannata tyytyä pelkän Pohjoismaiden välisen opiskelijavaihdon lisäämiseen. Laajempia rakenteellisia toimia tarvitaan, jotta opiskelijavaihtojen määrä saadaan käännettyä nousuun.

Mielestämme esitys korkeakoulututkintojen vastavuoroisesta tunnustamista Pohjoismaiden välillä on hyvä, mutta näemme että sitä olisi aiheellista edistää koko EU:n tai Euroopan korkeakoulutusalueen puitteissa. Miksi tyytyä Pohjoismaihin, jos asiaa voidaan edistää suoraan koko unionin laajuisesti?

Toivotamme tervetulleeksi myös aktiivisen roolin Euroopan Unionissa. Suomen on oltava valppaana edistämässä omia näkemyksiään unionin kannanmuodostuksessa. Suomessa on oltava hereillä siitä, että EU toimii entistä enemmän koulutuspolitiikan teemojen parissa Eurooppalaisen korkeakoulutusalueen ja Eurooppalaisten korkeakouluverkostojen kautta.

Kehitysyhteistyön ja kestävän kehityksen kirjaukset monilta osin kiitettäviä

RKP on sitoutunut hiilineutraaliuteen 2035 mennessä sekä tehnyt selkeän kirjauksen kehitysrahoituksen tavoitetasosta 0,7 prosenttiin BKT:sta, hyvä! Kehityspolitiikan perustaminen ihmisoikeuksiin sekä demokratian vahvistamiseen saavat myös kiitosta. RKP:n vaaliohjelmassa on yleisesti useita kestävää kehitystä edistäviä kirjauksia, sekä ekologisen, sosiaalisen että taloudellisen kestävyyden näkökulmasta. Näkisimme kuitenkin tarpeelliseksi selkeämmät kirjaukset luontokadon pysäyttämiseksi ja yleisesti tavoitteille määräaikoja kuten hiilineutraaliuden kohdalla.

Risut:

  • Tulorajojen noston tarjoaminen vastaukseksi opiskelijoiden toimeentulohaasteisiin
  • Tavoitteet koulutustason nostoon loistavat poissaolollaan
  • Koulutuksen lisärahoituksesta tai koko korkeakoulusektorin maksuttomuudesta ei mainintaa

Ruusut:

  • Halu vahvistaa opiskelijoiden toimeentuloa
  • Maksuton yliopistokoulutus jatkossakin
  • Opiskelijoiden kansainvälisen liikkuvuuden edistäminen

Lisätietoja:

Lotta Leinonen
Hallituksen puheenjohtaja
044 906 5004
lotta.leinonen@syl.fi

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.