SAMOK & SYL: Opiskelijoiden mielenterveyskriisi on ratkaistava – YTHS tarvitsee lisää resursseja

Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ja Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) esittävät vakavan huolensa Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) resursseista. Tilanne on erittäin vaikea eikä se ole helpottamassa ilman nopeaa panostamista.

Koronapandemian aikainen opiskelustressi, yksin oleminen ja etääntyminen opiskeluyhteisöstä ovat syitä mielenterveyspalveluiden kysynnän suureen kasvuun. Taustalla on sekä olemassa olevia mielenterveysongelmia, jotka ovat pandemian aikana pahentuneet, että eristäytymisen aikana alkanutta oireilua. Kasvu ei kuitenkaan ole uusi ilmiö, sillä nuorten ja opiskelijoiden mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet koko 2000-luvun ajan.

Vaikka YTHS:n mielenterveyspalveluihin on annettu lisärahoitusta, tämä ei ole kestävä ratkaisu. Lyhytaikainen rahoitus kaventaa käyttömahdollisuuksia, ja hyvät toimenpiteet ovat usein valitettavan lyhytaikaisia. Olemme erittäin tyytyväisiä YTHS:n toimintaan ja siihen, miten YTHS on lisärahaa käyttänyt. Korkeakouluyhteisöille tarjottavat mielenterveyteen sekä yksinäisyyteen liittyvät koulutukset ovat äärettömän tärkeitä. Tämä ei kuitenkaan riitä. Mielenterveyden eteen on tehtävä nyt kestäviä ratkaisuja.

Emme voi tietää millaisia haasteita nykyiset ja tulevat korkeakouluopiskelijat tulevat vielä koronasta johtuen kohtaamaan. Opiskelijat ansaitsevat toimivan terveydenhuollon, jossa apua saa, kun sitä tarvitsee. Helposti, nopeasti ja oikeaan aikaan.

Panostukset YTHS:n mielenterveyspalveluihin eivät ole mahdollisia ilman lisäresursseja. Vetoamme päättäjiin, mielenterveyskriisi ei odota.

 

Lisätietoja:

Jenna Jourio, hallituksen jäsen
jenna.jourio@samok.fi / +358 50 389 1005
Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry

Ninni Kuparinen, hyvinvointipolitiikan asiantuntija
ninni.kuparinen@samok.fi / +358 40 164 7992
Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry

Suvituuli Lundmark, hallituksen jäsen
suvituuli.lundmark@syl.fi / + 358 44 906 5003
Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry

Petra Pieskä, sosiaalipolitiikan asiantuntija
petra.pieska@syl.fi / +358 40 5855 392
Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.