Sitoutumattomat opiskelija- ja nuorisojärjestöt: Eläkejärjestelmän on joustettava työkyvyn mukaan

Kannanotto 19.8.2014

Sitoutumattomat opiskelija- ja nuorisojärjestöt vaativat, että meneillään olevissa työeläkeneuvotteluissa muistetaan rakenteellisten muutosten lisäksi myös työelämän laatua parantavat toimenpiteet. Keskeisin keino pidentää työuria on se, että työelämä joustaa työkyvyn ja työssä jaksamisen mukaan. Uuden eläkeratkaisun tulee edelleen ottaa huomioon yksilölliset erot ihmisten työurissa ja mahdollistaa eläkkeelle jääminen joustavasti.

Eläkeiän alarajan nostamisesta ei saa tulla neuvotteluiden suurinta kysymystä. Pelkkä mekaaninen alarajan nostaminen ei paranna työssä jaksamista ja työmotivaatiota, vaikka eläkeiän korottaminen onkin yksi merkittävä keino turvata eläkejärjestelmän vakaus myös tuleville sukupolville.

Nuorten mielestä työurakeskustelussa tulisi päästä pois ajatuksesta, että vaihtoehdot ovat kokoaikainen työnteko tai täysipäiväinen työelämän ulkopuolella oleminen. Nuoret edellyttävät, että jatkossakin työelämän pystyy sovittamaan yhteen muun elämän kanssa ja että töitä tehdään työkyvyn mukaan.

Eläkeuudistuksen tulee huomioida myös poikkeuksellisen kuormittavat työurat. Työuran loppuvaiheessa esimerkiksi osa-aikatyöllä voidaan säädellä työn kuormittavuutta ja tarjota mahdollisuus jatkaa työelämässä oman jaksamisen mukaan. Työkyvyttömyyden ja osatyökyvyttömyyden kriteereitä olisi luontevaa tarkastella osana meneillään olevaa uudistusta. Työkyvyn laskun varhainen tunnistaminen ja työkyvyttömyyden estäminen hyödyttävät niin työnantajaa, työntekijää kuin yhteiskuntaakin.

Nuoret toivovat eläkeneuvotteluista ratkaisua, joka turvaa työeläkejärjestelmän tulevaisuuden. Siitä huolimatta, että neuvotteluissa on tehtävä kipeitä ratkaisuja, nuoret haluavat muistuttaa, että inhimilliset keinot hyvinvoinnin lisäämiseksi ovat parempia keinoja pidentää työuria kuin pakottaminen. Järjestelmän tulisikin kannustaa tietoisesti pidentämään omaa työuraa sekä ennen eläkeiän alarajaa että sen jälkeen.

Lisätietoja:
Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL): Piia Kuosmanen, p. 044 906 5007
Akavan opiskelijat: Jouni Markkanen, p. 040 542 9514
Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry: Eero Rämö, p. 040 539 2737
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS: Nicholas Kujala p. 045 159 4399
Opiskelijoiden Liikuntaliitto: Joonas Kinnunen, p. 044 780 0215
Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry: Irene Nyberg, p 050 516 9244
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry: Musa Jallow p. 044 082 4221
SAK nuoret: Ari Wigelius, p. 040 831 9007
Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry: Mikkel Näkkäläjärvi, p. 050 389 1005
Suomen Lukiolaisten Liitto – SLL: Otto Ahoniemi, p. 040 419 5707
STTK-opiskelijat: Mikko Valtonen, p. 040 548 7938

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.