Söitkö haarukallisen metsäkatoa? Reilu kauppa ratkaisemassa ruoantuotannon ilmastotragediaa

Kasvava tietoisuus ruoantuotannon kielteisistä vaikutuksista ilmastonmuutokseen ja ympäristön hyvinvointiin on saanut monet meistä pohtimaan, mitä lautaselleen laittaa. Elintarvikkeiden ilmastopäästöt, vaarantunut globaali ruokaturva ja vastuullisuutta lupaavat sertifiointimerkit eivät kuitenkaan ole helppoja paloja purtavaksi – mistä tässä kaikessa on oikein kyse ja miten Reilu kauppa rakentaa ilmastoystävällistä ruoantuotantoa?

Köyhtyvä maaperä ja katoavat metsät ilmastonmuutoksen ajureina

Maailman ruoantuotannon on todettu kiihdyttävän ilmastonmuutosta sekä ympäristön happamoitumista ja rehevöitymistä. Ruoantuotanto kuluttaa runsaasti resursseja, kuten vesivaroja, ravinteita ja energiaa sekä tuottaa päästöjä (1).  Maataloustuotanto aiheuttaa jopa 11 prosenttia globaaleista ilmastopäästöistä (2) .

Tiivistettynä, tilanne näyttää tältä:

Kestämätön viljely lisää ympäristöongelmia ja vauhdittaa ilmastonmuutosta. Se näivettää luonnon monimuotoisuutta, aiheuttaa vesistöjen likaantumista ja heikentää globaalina hiilinieluna toimivan
maaperän koostumusta. Metsiä raivataan uusien peltojen ja laidunmaan tieltä.

Metsäkadon arvioidaan aiheuttavan ilmastonmuutoksesta yli 15 prosenttia, mikä on enemmän kuin esimerkiksi kaikki maailman liikenne. Se myös uhkaa biodiversiteettiä eli luonnonmonimuotoisuutta ja
miljoonien ihmisten toimeentuloa – maapallomme metsissä kasvaa yli 80 prosenttia maalla elävistä kasveista ja eläimistä ja ne tarjoavat viidenneksen elannosta kotitalouksille kehittyvien maiden
maaseudulla (3) .

Pula ruoasta ja elannosta – miltä miljoonien ihmisten tulevaisuus näyttää?

Ilmastonmuutoksen kiihtyessä ja luonnon monimuotoisuuden heikentyessä, myös koko ruoantuotanto vaarantuu. Viljeltävien kasvien vähäisyys, lajikato ja luonnonvarojen liikakäyttö tai niiden huono hallinnointi heikentävät globaalia ruokaturvaa. Esimerkiksi Afrikassa käytetyimpien elintarvikkeiden eli maissin, hirssin ja durran sadot saattavat kutistua lähes kolmanneksella vuoteen 2050 mennessä (4) .

Satojen miljoonien pienviljelijöiden ja maataloustyöntekijöiden ansiot ovat jo heikentyneet ilmastonmuutoksen tuomien poikkeuksellisten sääolojen, tuholaisten ja kasvitautien takia. Monelle suomalaisille tuttujen tuotteiden, kuten kahvin, teen ja kaakaon tuotannossa onkin jo nähty suuria muutoksia.

Kaikki tämä voi tuntua varsin karmaisevalta luettavalta, ja syystäkin.

On selvää, että ilmastoystävällisiä ratkaisuja ruoantuotantoon tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan ennen – siksi Reilu kauppa rakentaa kestävää ruoantuotantoa ja edistää ilmastoystävällisiä maataloustoimia.

Tuotannolle tiukat kriteerit ja tuottajille koulutusta

Reilun kaupan kriteerit edellyttävät kestäviä toimintatapoja Reilussa kaupassa mukana olevilta pienviljelijöiltä, plantaaseilta ja yrityksiltä. Kriteereihin sisältyy useita ilmastopäästöjä, energian ja veden kulutusta sekä kemikaalien ja keinotekoisten lannoitteiden käyttöä rajoittavia ja vähentäviä kohtia. Haitallisten kemikaalien käytön vähentäminen onkin ollut yksi Reilun kaupan tärkeistä saavutuksista (5) .

Maataloustuottajien tietotaitojen, toimeentulon ja aseman vahvistaminen ovat tärkeässä osassa Reilun kaupan ilmasto- ja ympäristötyössä. Olennaista on paitsi vähentää ilmastopäästöjä, myös tukea viljelijöiden selviytymistä ilmaston muuttuessa.

Reilun kaupan paikalliset työntekijät järjestävät maataloustuottajille koulutusta ja työpajoja, jotka ohjaavat tuottajia suojelemaan maaperän rikkautta ja ehkäisemään haitallisia maankäytön muutoksia. Viljelijöitä koulutetaan esimerkiksi puiden istuttamisesta, kompostoinnista, luonnonmukaisesta tuotannosta, uusiutuvan energian käytöstä sekä jätehuollon parantamisesta. Järjestäytyminen Reilun kaupan osuuskuntiin puolestaan edesauttaa viljelijöiden keskinäistä yhteistyötä ja ympäristöystävällisten tuotantotapojen leviämistä (6) .

Maataloustuottajat saavat ympäristötoimilleen rahoitusta Reilun kaupan lisästä, joka maksetaan heidän tuotteidensa myyntihinnan päälle. Useimmat tuottajayhteisöt käyttävätkin lisää ympäristötoimiin, jotka vaihtelevat koulutuksesta metsitysohjelmiin, kompostointiprojekteihin ja vesivarojen hallinnan kehittämiseen.

Vaikuttamistyötä Suomessa

Ruoantuotannon ilmastopäästöjen vähentäminen vaatii merkittäviä muutoksia koko ruokaketjussa, aina viljelypelloilta ruokapöytiin saakka.

Suomessa Reilu kauppa tekee vaikuttamistyötä sparratakseen yrityksiä ja poliittisia päättäjiä tekemään kestäviä ratkaisuja ja hankintoja. Reilu kauppa myös kasvattaa tietoisuutta kuluttajien keskuudessa
esimerkiksi kampanjoiden ja viestinnän kautta sekä yhteistyössä Reilun kaupan korkeakoulujen, koulujen, kaupunkien, seurakuntien ja jäsenjärjestöjen kanssa. Onko sinun opinahjosi jo Reilun kaupan korkeakoulu?

Ilmastonsuojelu ja haitallisten päästöjen vähentäminen vaatii meiltä kaikilta aktiivisia toimia. Jos ostat, osta Reilun kaupan tuote – se on ilmastoteko!

Salla Uusitalo
Harjoittelija, Reilu kauppa ry

 

  1. Luonnonvarakeskus 2019 https://www.luke.fi/tietoa-luonnonvaroista/ruoka-ja-ravitsemus/ruoanilmastovaikutukset/
    2)  World Resources Institute, 2019 https://www.wri.org/blog/2019/07/5-questions-about-agricultural-emissions-
    answered
    3)  FAO, 2018. The State of the World’s Forests.
    4) Schlenker ja Lobell, 2010. Robust negative impacts of climate change on African agriculture. Environ Res Lett 5(1)

5) Nelson & Smith, 2011; Raynolds, 2012

6) ODI

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.