Suomen ylioppilaskuntien liiton liittokokous: Sukupolvipolitiikkaa, nyt!

19.11.2016

Liittokokouskannanotto

Suomen ylioppilaskuntien liiton liittokokous: Sukupolvipolitiikkaa, nyt!

Suomen ylioppilaskuntien liiton liittokokous haluaa aloittaa laajan yhteiskunnallisen keskustelun sukupolvipolitiikasta ja sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuudesta.

Sukupolvipolitiikka on vahvasti esillä sekä liiton uudessa linjapaperissa että tulevan vuoden toimintasuunnitelmaprojektissa.

“Me yliopisto-opiskelijat vaadimme, että Suomen hallitus aloittaa sukupolvipolitiikan tekemisen heti tarkastelemalla omien päätöstensä sukupolvivaikutuksia. Tehkää muuttuvissakin toimintaympäristöissä rohkeaa ja pitkäjänteistä sukupolvipolitiikkaa.

Panostakaa nuoriin ja tuleviin sukupolviin, sillä heissä on tulevaisuus”, vetoaa SYL:n puheenjohtaja Heikki Koponen.

Suomessa ollaan ensimmäistä kertaa tilanteessa, jossa nuoren sukupolven elinkaaritulot uhkaavat pitkittyneen taantuman vuoksi jäädä aikaisempaa sukupolvea pienemmäksi. Monet asiantuntijat sanovat, että vuosina 1980–1995 syntyneiden ikäpolven tulokehitys on pysähtynyt tai jopa taantunut muihin sukupolviin verrattuna.

Talouskriisin aikaiset poliittisten päätökset, kuten leikkaukset koulutuksesta, sosiaaliturvasta ja työllisyyttä tukevista palveluista yhdistettynä Suomen heikkoon huoltosuhteeseen, povaavat nuorelle sukupolvelle vaikeita aikoja tulevaisuudessa.

Tämän takia koulutuspolku on rakennettava niin, että jokaisessa kohdassa tukitoimet auttavat ja mahdollistavat etenemisen riippumatta varallisuudesta tai asuinpaikasta.

“Ylioppilaiden edunvalvontaa voi tulevaisuudessa olla vain sellainen edunvalvonta, joka ottaa huomioon myös tulevat sukupolvet. Koulutuksen tulee olla laadukasta, maksutonta ja saavutettavaa kaikilla koulutusasteilla, varhaiskasvatuksesta täydennyskoulutukseen”, visioi puheenjohtaja Heikk Koponen.

Heikki Koponen, puheenjohtaja

Eero Manninen, pääsihteeri

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry

Lisätietoja:

Heikki Koponen, puheenjohtaja, puh. 044 906 5007, etunimi.sukunimi@syl.fi

Silja Silvasti, sosiaalipoliittinen sihteeri, puh. 041 515 2233, etunimi.sukunimi@syl.fi

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.