Finlands studentkårers förbunds förbundsmöte: Dags för generationspolitik

19.11.2016

Ställningstagande från förbundsmötet

Finlands studentkårers förbunds förbundsmöte vill inleda en bred samhällelig debatt om generationspolitik och rättvisa mellan generationer. Förbundsmöte betonade generationspolitik både i nya policydokumentet och i verksamhetsplansprojekt för det kommande året.

”Vi universitetsstuderande kräver att Finlands regering omgående inleder sitt arbete med generationspolitik genom att granska generationskonsekvenserna av sina beslut. Satsa på unga och kommande generationer, de är framtiden”, vädjar FSF:s ordförande Heikki Koponen.

I Finland har vi för första gången en situation där livsinkomsten för den unga generationen till följd av den utdragna recessionen hotar bli lägre än för tidigare generationer.Många sakkunniga har konstaterat att inkomstutvecklingen för dem som är födda 1980–1995 har avstannat eller till och med gått tillbaka i jämförelse med andra generationer.

Den under pågående ekonomiska krisen fattade besluten om nedskärningar i utbildning, social trygghet samt i åtgärder som stöder sysselsättningen, kombinerade med den låga försörjningskvoten, förutspår svåra tider för den unga generationen i framtiden. På grund av det här måste studievägen byggas så att stödåtgärderna vid varje vägskäl hjälper och möjliggör fortsatt utbildning oberoende av förmögenhet eller var en bor.

”Hållbar intressebevakning för studerande kan i framtiden endast vara sådan som beaktar även kommande generationer av studenter. Utbildningen ska vara högklassig, avgiftsfri och tillgänglig på alla nivåer ­ från småbarnspedagogik till fortbildning”, visionerar ordförande Heikki Koponen.

Heikki Koponen, ordförande

Eero Manninen, generalsekreterare

Finlands studentkårers förbund (FSF) rf

Mer information:

Heikki Koponen, ordförande, tfn 044 906 5007, fornamn.efternamn@syl.fi

Silja Silvasti, socialpolitisk sekreterare, tfn 041 515 2233, fornamn.efternamn@syl.fi

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.