SYLin suositukset hallinnon opiskelijaedustajien aseman parantamisesta on nyt julkaistu!

Vuonna 2023 SYLissä on pohdittu, miten opiskelijaedustajien asemaa yliopistojen hallinnossa voitaisiin parantaa, jotta opiskelijoiden vaikuttavuus kasvaisi ja hakijamäärät saataisiin nousuun. Työn tuloksena on syntynyt paperi, joka sisältää suosituksia muun muassa materiaaleihin, kokouskäytänteisiin ja palkkioihin liittyen.

Suosituspaperia työstettiin yhdessä ylioppilaskuntien kanssa. Työn pohjaksi teettettiin kysely, jonka tuloksista selviää, että esimerkiksi kokouskäytänteet, palkkioiden suuruudet ja opiskelijaedustajuudesta saatavat opintopistemäärät vaihtelevat paljon yliopistojen välillä. Kyselystä selvisi myös, että hakijamäärät opiskelijaedustajan tehtäviin ovat olleet laskussa erityisesti koronapandemian jälkeen.

”On selvää, että toimeentuloleikkaukset ja tiukentuneet opintoajat ovat vaikuttaneet myös siihen, miten paljon opiskelijoilla on aikaa käytettävissään järjestötoimintaan ja vaikuttamistyöhön. Opiskelijademokratian turvaaminen on yksi monista syistä, miksi opiskelijat tarvitsevat kunnollisen toimeentulon. Ennen sitä voimme kuitenkin poimia alhaalla roikkuvia hedelmiä, eli parantaa opiskelijoiden asemaa suosituspaperin mukaisesti”, toteaa SYLin hallituksen jäsen Jenni Suutari.

Osallisuutta edistävät toimenpiteet ja opiskelijaedustajuuden tekeminen houkuttelevammaksi on erityisen tärkeää, sillä viime vuosina hakijamäärät opiskelijajäsenpaikkoihin ovat olleet laskussa. Suosituspaperin mukaan:

  • Yliopistojen tulee säätää lakisääteisten hallintoelinten ja niille valmistelevien elinten kokoukset hyväksyttäväksi syyksi poissaoloon opetuksesta.
  • Opiskelijaedustajan tulee saada palkkiota kaikista hallinto- ja toimielinten kokouksista ja muista tapaamisista, jotka edellyttävät kaikkien jäsenten läsnäoloa. Palkkion suuruuden tulee perustua tehtävän vastuullisuuteen, vaativuuteen ja sen edellyttämään työmäärään.
  • Säätiöyliopistojen hallituksiin tulee valita kaikkien yhteisöryhmien edustajia.
  • Kollegion ja konsistorin puheenjohtajistossa tulee noudattaa tasakolmikantaa.

Tutustu SYLin suosituksiin hallinnon opiskelijaedustajien aseman parantamisesta täällä!

 

Lisätietoja:

Jenni Suutari
Hallituksen jäsen, koulutuspolitiikka
044 906 5002
jenni.suutari@syl.fi

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.