FSF:s rekommendationer för att förbättra studeranderepresentanterna ställning i förvaltningen har nu publicerats!

Under 2023 har FSF funderat på hur man kan förbättra studeranderepresentanternas ställning i förvaltningen för att öka studenternas genomslagskraft och öka antalet ansökningar. Arbetet har resulterat i ett dokument som innehåller rekommendationer om bland annat material, mötespraxis och arvoden.

Dokumentet togs fram i samarbete med studentkårerna. Resultatet av en undersökning som beställts som underlag för detta arbete visar att t.ex. mötesrutiner, utbetalda ersättningar och antalet poäng för studentrepresentation varierar stort mellan universiteten. Undersökningen visade också att antalet sökande till studentrepresentanter har minskat, särskilt sedan COVID-19.

“Det är tydligt att inkomstnedskärningar och snävare studietider också har påverkat den tid som studenterna har till sitt förfogande för organisations- och påverkansarbete. Att värna studentdemokratin är ett av många skäl till att studenter behöver en skälig inkomst. Men innan dess kan vi plocka de lågt hängande frukterna, dvs. förbättra studenternas ställning i enlighet med rekommendationsdokumentet”, säger Jenni Suutari, styrelsemedlem i FSF.

Åtgärder för att främja inkludering och göra påverkansarbete mer attraktivt är särskilt viktiga eftersom antalet sökande till studentrepresentanter har minskat under de senaste åren. Enligt rekommendationsdokumentet:

  • Universiteten bör göra möten i lagstadgade förvaltningsorgan och deras förberedande organ till en godtagbar orsak till frånvaro från undervisningen.
  • Studentrepresentanter bör få ersättning för alla möten i styrande organ och andra möten som kräver närvaro av alla medlemmar. Ersättningens storlek ska baseras på ansvar, hur krävande uppdraget är och hur stor arbetsbördan är.
  • Till styrelsen för stiftelseuniversitet väljs representanter från alla gemenskapsgrupper.
  • Ordförandeskapet för kollegiet och det gemensamma kollegiala förvaltningsorganet ska vara jämlikt öppet för alla grupper som omfattas av trepartsmodellen.

Läs FSF:s rekommendationer för att förbättra studeranderepresentanterna ställning i förvaltningen här!

 

Mer information:

Jenni Suutari
Styrelsemedlem
044 906 5002
jenni.suutari@syl.fi

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.