Diskussioner om värderingar och känslofyllda stunder i Tammerfors

För några veckor sedan hade jag äran att öppna FSF:s förbundsmöte och hålla det första egentliga anförandet som inledde den politiska debatten. I mitt anförande önskade jag en klar linje från förbundsmötet, samt en modig vision om vad man vill betona i nästa valmål. Dessutom ville jag efterlysa en enhetlig röst för studentrörelsen, och därför uppmuntra alla att koncentrera sig på det som förenar oss i stället för att söka skillnader mellan grupperingar och politiska åsikter.

Att valet närmar sig var synligt på många sätt i diskussionerna under förbundsmötet. Ett projekt om förberedelser inför riksdagsvalet godkändes och infördes i verksamhetsplanen, och det klarnade ytterligare till exempel genom tillägg om klimatpolitik och avgiftsfri utbildning. Ett projekt som koncentrerar sig på påverkan inför Europaparlamentsvalet samt EU-kunskap godkändes också av förbundsmötet. I allmänhet betonade anförandena hela rörelsens deltagande i att fastställa målen, och man hoppades på stöd från förbundet i att utveckla påverkansarbetet samt i synnerhet i att sätta sig in i substansområden, vilket de aktiva inom studentrörelsen som fortsätter nästa år säkert kommer att lägga på minnet.

Som sig brukar i samband med handlingarna som fastställer verksamheten under det kommande året fördes även nu en diskussion som gick djupt in i rörelsens värderingar om vad vi tycker är viktigt och vad vi ska satsa på. Inom utbildningspolitiken väckte särskilt omvälvningarna i arbetslivet och FSF:s roll i dem diskussion: i vilken utsträckning och ur vilket perspektiv borde man närma sig ämnet, vilka är de viktigaste intressentgrupperna, och på vilka sätt kan man utföra påverkansarbete på ett så ändamålsenligt sätt som möjligt? Borde FSF alls delta i diskussionen om arbetslivet? Projektet som styrelsen berett om ämnet godkändes till slut med några preciserande förändringar som fokuserade verksamheten. Dessutom fördes en omfattande diskussion om den avgiftsfria utbildningen, och en ny uppteckning i verksamhetsplanen föreslogs om ämnet. Förbundsmötet beslöt sig ändå för att anta en kläm med önskemålet att värdet i den avgiftsfria utbildningen skulle vara mycket synligt både i målen inför riksdagsvalet och i den kommande vårens kommunikationskampanjer.

Förutom valen och utbildningspolitiken var FSF:s utvecklingssamarbete också på tapeten, och likaså dess framtid i en situation där projektfinansieringen har avbrutits och man måste hitta nya riktningar för verksamheten av finansieringsskäl. I diskussionen oroade man sig för det ekonomiska lägets inverkan på förbundets helhetsekonomi, och å andra sidan ansåg man det vara viktigt att bära sitt globala ansvar och den signalpåverkan detta har utåt. Förbundsmötet beslöt att bevara förbundets interna finansiering för utvecklingssamarbete på nuvarande nivå, och önskade att den kommande projektverksamheten och annan kommande verksamhet skulle samarbeta och utöva så stor slagkraft som möjligt inom ramen för de existerande resurserna för att förbättra välfärden för dem som är i utsatt ställning.

Mötets mest spännande och efterlängtade beslut var som vanligt valet av den nya styrelsen. Som ordförande för 2018 valdes Miika Tiainen från TYY, och de nyinvalda styrelsemedlemmarna är Petteri Heliste (AUS), Petra Laiti (SHS), Joel Lindqvist (HUS), Ada Saarinen (HUS), Jenny Vaara (OYY) och Teemu Vasama (JYY). I sitt avslutningsanförande lyfte Tiainen fram hur mansdominerad kandidatgruppen var, samt tackade både den invalda styrelsen och kandidaterna som inte valdes in den här gången. Efter att vi firat den nya styrelsen fick också vi, den avgående styrelsen, vår egen känslofyllda stund när alla i mötessalen steg upp för att applådera och tacka oss för arbetet vi gjort.

Förbundsmötets dramatiska båge motsvarade återigen väl det som studentrörelsen i grund och botten representerar: man gör kritiska observationer, debatterar om värderingar och betoningar, kräver mycket av styrelsemedlemmarna som väljs in, men å andra sidan kommer man slutligen också ihåg att uppmuntra varandra vid stunder av framgångar och misslyckanden och tacka för ett gott arbete.

 

Riina Lumme,

FSF:s ordförande

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.