EN POLITISK SUPERSOMMAR

Fastän läsåret är över och studerande arbetar, studerar eller har en välförtjänt semester under sommaren, fortsätter politikens hjul att snurra i sin egen takt. Till skillnad från det normala verkar sommar 2017 bli en politisk supersommar då det förbereds och fattas flera långtgående beslut för Finlands framtid. Nedan har jag listat frågor som jag själv tänkte följa under resten av sommaren:

Social- och hälsovårdsreformen (Sote)

Den här veckan fick vi det slutgiltiga beskedet om att riksdagsbehandling av lag om ordnande av social- och hälsovård och landskapslag sker först i höst. Under sommaren behandlar både social- och hälsovårdsutskottet och grundlagsutskottet tusentals sidor av lagar om ordnande av social- och hälsovård. Det är viktigt vad de båda utskotten anser om reformen som helhet, men vi väntar med spänning på grundlagsutskottets syn på frågan. Grundlagsutskottet har varit den obesegrade motståndaren till tidigare propositioner med förslag till lagstiftning om social- och hälsovårdsreformen och det kan hända att detsamma sker även denna gång.

Ett stort antal propositioner med förslag till lagstiftning om social- och hälsovårds- och landskapsreformen har överlämnats till riksdagen för behandling under ett drygt halvår. Detta har gjort att helhetsbedömningen av reformen har varit mycket krävande. När grundlagsutskottet börjar behandla dessa propositioner med förslag till lag, tar de också ställning till om denna historiskt stora reform kräver en behandling i grundlagsordning, det vill säga om lagpaketet bör godkännas av två olika riksdagar. Om grundlagsutskottet tolkar situationen på detta sätt, är det mycket svårt – eller rentav omöjligt – att genomföra reformen. Grundlagsutskottets tolkning torde bli färdig före hösten.

Landskapsval

Trots att inte en enda lag om ordnande av social- och hälsovård eller landskapsindelning har undertecknats av presidenten, håller partier på att så småningom förbereda sig inför valet. Landskapsvalet ska förrättas i samband med presidentvalets första omgång i januari 2018. Vad skulle kunna vara en sämre tidpunkt att slå igenom en ny nivå i förvaltningen, som är tämligen okänd för finländarna? Förutom att valrörelsen ska bedrivas i midvinterns mörker i mitten av byar av snöblandat regn, ska det bli en tvåveckors paus i valkampanjen i det avgörande ögonblicket när jul och nyår får finländare att fundera på mer väsentliga frågor än landskapens självstyrelse: vilkendera konfekt är det mest illasmakande, ananas eller tranbär?

Fast det känns som en evighet innan det blir slutet av januari, är det en mycket kort tid i verkligheten. Nu under sommaren förbereder distriktsorganisationer i flera partier sina valprogram för landskapsvalet och de strävar efter att nominera ett stort antal kandidater före slutet av september. Intressebevakningsorganisationer befinner sig i en absurd situation: senast i början av hösten borde man bedriva lobbyverksamhet för partier i fråga om landskap även om man ännu inte har fattat beslut om landskapens roll. Det är ändå till fördel för organisationerna att de personer som skriver valprogrammet med stor sannolikhet vet marginellt mer om landskapens och landskapsfullmäktiges roll än de organisationer som bedriver lobbyverksamhet i frågan.

Övriga ärenden

Familje- och omsorgsminister byts ut i juli när Juha Rehula går på en välförtjänt semester och Annika Saarikko efterträder honom. Om social- och hälsovårdsreformen genomförs på det sätt som regeringen planerar, är det intressant att se hur Saarikko kommer att prioritera sina uppgifter. Skulle det äntligen vara dags för en synlig familjeminister?

Samlingspartiets intressanta trio: ordförande Orpo, borgmästare och “den verklige samlingspartisten” Jan Vapaavuori samt den frie agenten, presidentkandidat Niinistö. Tre tunga poster och lust att säga som det är. Vapaavuori har redan börjat säga sanningen, men jag har en känsla av att det inte stannar vid detta.

Med den här listan vill jag önska er alla som är personligen eller professionellt intresserade av politik en bra sommar!

Silja Silvasti, socialpolitiskt sakkunnig som är intresserad av politik

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.