Förbundsmötet fastslog FSF:s riktlinjer för utvecklingssamarbetet för åren 2017−2020

Förbundsmötet beslöt enhälligt fortsätta FSF:s utvecklingssamarbete trots de ekonomiska utmaningar som sektorn kämpar med. Verksamheten förnyas genom att intensifiera samarbetet mellan FSF och de studentkårer som så önskar. Det här innebär att projekt planeras och genomförs allt mer i samarbete. Vi söker finansiering främst från utrikesministeriet för såväl utrikes projekt som för projekt inom kommunikation och global fostran. Självfinansieringsandelen samlas även framöver in genom donationer från studerande och andra.

I FSF:s arbete utomlands ligger tyngdpunkten framöver i enlighet med FSF:s strategi för utvecklingssamarbete allt mer på tillgång till utbildning, dess kvalitet samt studerandenas möjligheter till inflytande. Tyngdpunkten flyttar från grundläggande utbildning till fortsatt och högre utbildning, eftersom FSF anser att personer med högre utbildning har en nyckelposition för hela samhällets utveckling.

FSF fortsätter även arbetet med studentkårernas gemensamma globala fostran i Finland. Arbetet inom kommunikation och global fostran kulminerar även framöver i temaveckan för utvecklingssamarbete, men evenemangen kommer att spridas ut över en längre tidsperiod. Inom projekten för kommunikation och global fostran strävar vi allt mer efter kontakter mellan arbetsliv och globala frågor, eftersom globala frågor nuförtiden rör alla branscher.

Arbetet med att planera projekt och ingå partnerskap i enligt med de nya riktlinjerna kommer igång ordentligt år 2017. Projekten planeras tillsammans med de studentkårer som är intresserade av att delta och avsikten är att få ansökningarna klara våren 2018.

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.