FSF är finländska universitetsstuderandes röst – också inom EU

Visste du att FSF ursprungligen grundades för att enbart bedriva internationell verksamhet? Många vet FSF:s roll som intressebevakare för universitetsstuderande på nationell nivå, men alla känner inte till att FSF påverkar också inom Europeiska unionen både direkt och via sin europeiska paraplyorganisation European Students’ Union.

14–16 oktober besökte FSF, vår systerorganisation SAMOK och några representanter för studentkårerna Bryssel som gäst hos Europeiska kommissionen och träffade finländska EU-påverkare. Vi bekantade oss med EU:s utbildningspolitiska arbete, diskuterade aktuella frågor och klargjorde finländska universitetsstuderandes synpunkter för ledamöter av Europaparlamentet. 

För många deltagare var resan säkert en ögonöppnande upplevelse. Kommissionens tjänstemän diskuterade frågor som rör studerande, såsom EU:s finansiering av forskning och rörlighet och EU:s klimatpolitik, och gjorde studentrörelsen uppmärksam på nya expertperspektiv. Kommissionen ville också påminna oss om att de har ett stort antal praktikplatser av hög kvalitet för högskolestuderande. Praktikplatserna tillsätts varje vår och höst. De är en utmärkt möjlighet att öka din kompetens om du är intresserad av EU-ärenden!

Även om EU inte har direkt direktivrätt i fråga om medlemsländernas utbildningspolitik, har den ändå betydande inverkan på universitetens och studerandenas vardag. EU finansierar bland annat studentrörlighet genom programmet Erasmus+. FSF:s mål har varit att finansieringen av programmet Erasmus+ ska tredubblas under den nya EU-kommissionens mandatperiod och att pengarna ska riktas just till det de är avsedda för: rörlighet för studerande. Kommissionen har redan rekommenderat att finansieringen av programmet ska tredubblas, och frågan ligger nu i medlemsländernas händer. 

Det europeiska utbildningsområdet (EEA) och det europeiska universitetsnätverket är åtgärder för att bygga upp ett brett europeiskt utbildningssamarbete. De här projekten medför betydande reformer eftersom de bland annat utvecklar studentrörlighet och erkännande av studier. Den strukturella utvecklingen av de europeiska universiteten i den här skalan är en ny landvinning, och därför är det viktigt att studentperspektivet beaktas i allt utvecklingsarbete.

EU-utbildningspolitiken inklusive Erasmus+-medlen och universitetsnätverken ger FSF ständigt nya möjligheter till inflytande. FSF måste bevaka sina medlemmars intressen också i Bryssel så att ingen av de här frågorna ska komma som en överraskning för den nationella utbildningspolitiken och utan att studerandes röst hörs. 

FSF:s mål inom EU-utbildningspolitiken är tydligt och sist och slutligen exakt detsamma som på nationell nivå studerandes röst måste höras varje gång beslut fattas i frågor som rör studerande. 

Heidi Rättyä

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.