FSF:s hälsning till regeringen inför budgetförhandlingarna: Dubbla nedskärningar av studerandes boende måste undvikas

Finlands studentkårers förbund kräver att regeringen under budgetförhandlingarna hittar alternativ för den planerade nedskärningen på 47 miljoner i investeringsunderstödet för specialgrupper och minskningen av bostadsbidraget för de lägsta inkomstgrupperna, av vilka 120–150 miljoner euro beräknas riktas på studerande. Detta skulle samtidigt försämra utbudet av rimligt prisade studentbostäder och studerandenas förmåga att betala sin hyra.

Den akuta studentbostadsbristen och situationen inom byggsektorn talar för att slopa de planerade nedskärningarna i investeringsunderstödet för specialgrupper. Nedskärningen har redan försenat flera viktiga studentbostadsprojekt runt om i Finland. Då vi befinner oss mitt i en allvarlig studentbostadsbrist och byggsektorn har gått in i den djupaste recessionen på flera årtionden, är detta den sämsta tänkbara tidpunkten för nedskärningar.

“Om inte regeringen reagerar på situationen kommer studerande snart att vara hemlösa och inhysta hos sina kompisar och byggarbetare tvingas till arbetslöshet. Med de 47 miljoner euro som regeringen tänker skära från investeringsunderstödet skulle man med en understödsnivå på 15 procent sätta igång byggprojekt för cirka 313 miljoner euro och bygga tusentals studentbostäder för studerande”, påpekar Sonja Naalisvaara, styrelseledamot vid FSF.

Det räcker inte med att säkra tillgången till bostäder om studerande inte har råd att betala hyran. Därför måste regeringen i sina budgetförhandlingar hitta sätt att undvika nedskärningarna av bostadsbidraget, särskilt när det gäller studerande med de lägsta inkomsterna. Det mest direkta alternativet skulle vara att slopa minskningen av boendebidragets ersättningsprocent.

Penningförmånen för heltidsstuderande är redan nu på en otillräcklig nivå, men den föreslagna genomsnittliga nedskärningen på 76 euro skulle drabba särskilt de studerande som har det sämre ställt och i värsta fall hota fortsättningen av deras studier. Minskningen av deras inkomster skulle vara relativt stor, 6,6–9,6 beroende på boendekommun.

“Studerande med de allra lägsta inkomsterna kan inte kompensera nedskärningarna genom att arbeta på grund av till exempel krävande studier, familjesituation eller sjukdom. Av högskolestuderandena har 19 procent egen familj och 20 procent partiell studieförmåga. Nedskärningarna skulle drabba dessa studerande särskilt hårt”, säger Jenny Kasongo, styrelseledamot i FSF.

Regeringen Orpo sammanträder för sin första budgetförhandling nästa vecka 19.–20.9.2023. Under regeringsförhandlingarna förhandlar och beslutar regeringen om statsbudgeten 2024 och de anpassningsåtgärder som vidtas.

 

Ytterligare information:

Lotta Leinonen
Ordförande
044 906 5004
lotta.leinonen@syl.fi

Sonja Naalisvaara
Styrelsemedlem
sonja.naalisvaara@syl.fi
044 906 5003

Jenny Kasongo
Styrelsemedlem
044 906 5007
jenny.kasongo@syl.fi

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.